02 februari 2022

Pascal de Klerk: 'Saver wil het circulaire bewustzijn bij inwoners en bedrijven vergroten'

Een circulaire economie vraagt om verandering en mensen die het verschil maken. Tijdens de Maand van Circulaire Economie interviewen we West-Brabantse Circulaire Verschilmakers. Hoe dragen ze hun steentje bij aan een duurzamere, circulaire regio? In deel twee: Pascal de Klerk, directeur van afvalverwerkingsbedrijf Saver. Saver is actief in Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge en Rucphen (vanaf 2023).

Op wat voor manier draagt Saver bij aan een circulaire economie in West-Brabant? 

"Saver werkt op meerdere manieren aan een circulaire economie. Hiervoor hebben we ook een Groene Pluim gekregen. We hebben vier kringloopwinkels en een ambachtscentrum waar we bijvoorbeeld textiel sorteren en oud witgoed, fietsen en computers repareren. De gerepareerde spullen worden dan weer verkocht in onze kringloopwinkels. In deze winkels wordt over het algemeen 45 procent van de ingeleverde goederen verkocht en 40 procent recyclen we. Denk dan aan glas, papier, maar ook serviesgoed waarvan we puin voor de bouwsector maken. Uiteindelijk wordt dit ‘afval’ dus voor 85 procent hergebruikt. Slechts 15 procent gaat naar de verbrandingsoven waar met de vrijgekomen warmte, energie wordt opgewekt."

Waarom is dit belangrijk? 

"Alleen al met onze vier kringloopwinkels halen we op jaarbasis ongeveer 3.5 miljoen kilo aan goederen op. Daarvan wordt dus net iets minder dan de helft weer verkocht en een ander groot deel recyclen we. Hiermee geven we afgedankte spullen een tweede leven. Door het te repareren gaat het niet verloren en wordt het niet vernietigd, wat weer zonde van de grondstoffen zou zijn."

Wat is de succesfactor? 

"Saver is al langer bezig om afvalstromen te herwaarderen. Door de populariteit van kringloopwinkels en de veranderende tijdsgeest, zijn mensen anders naar hun afval gaan kijken. Scheiden gebeurt gelukkig al vaak, maar dit is niet genoeg. We zetten ook in op bewustwording en kennisdeling. Bijvoorbeeld door de ‘Samen aan de bak'-tour. Hierbij rijden we met een educatiebus door West-Brabant en geven we uitleg en tips over het scheiden van afval. Maar ook de positie van afval in de circulaire economie. Daarnaast benaderen we bedrijven en leggen we intensieve contacten om samen te werken. Netwerken is dus belangrijk voor ons." 

Wat zijn de verdere ambities? Waar staan jullie over vijf jaar? 

"We willen nog meer inwoners en bedrijven benaderen en aanspreken. Hen wijzen op de mogelijkheden van afvalstromen en hoe die binnen een circulaire economie weer hergebruikt kunnen worden. Het is nu nog lastig om iedere stroom een circulaire bestemming te geven. We moeten daarom meer bedrijven in de regio erbij betrekken. Het zou mooi zijn als Saver een soort ‘marktplaats’ aan kan bieden waar burgers en bedrijven grondstoffen kunnen kopen die eerder afvalstoffen waren."

Hoe inspireer jij anderen om aan de slag te gaan?  

"Door inwoners en ondernemers letterlijk achter de schermen uit te nodigen, creëer je bewustzijn. Ook weten zij vaak dan pas wat er echt mogelijk is met afval. Dus aan de lezer zou ik zeker zeggen: verdiep je eens in je afvalstromen en kijk, hoe klein ook, hoe jij het verschil kan maken door bijvoorbeeld goed te scheiden of door het naar een kringloopwinkel te brengen in plaats van spullen weg te gooien of zomaar af te danken."

Verder lezen

Bezoek de website van Saver voor meer informatie. Tijdens februari, de Maand van Circulaire Economie bij Regio West-Brabant, publiceren we regelmatig over circulaire verschilmakers, initiatieven en activiteiten in onze regio. Maar er gebeurt meer! Bekijk ook onze pagina circulaire economie. Hier vind je onder andere praktische toolkits, de Quickscan Circulaire Economie West-Brabant maar ook samenwerkingsafspraken van de zestien West-Brabantse gemeenten om de circulaire doelen te halen.