02 juni 2022

Project Slimme Agroketens vormt stap naar duurzamere en efficiëntere productiemethodes

De topsector agrofood/biobased is onmisbaar voor West-Brabant. Maar het is wel zaak dat de sector zich blijft ontwikkelen. Rob de Groot, projectmanager bij REWIN, ging aan de slag met ‘Slimme Agroketens’. Een viertal deelprojecten met als doel om mogelijkheden rondom duurzamere en efficiëntere productiewijzen te onderzoeken en ontwikkelen. Slimme Agroketens ontving subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant (RWB).

Tussen 2020 en 2021 zijn de vier projecten afgerond of bijna afgerond. Rob de Groot
kijkt tevreden terug. "De projecten waren erg divers. Van duurzamer bewateren en bemesten in de akkerbouw tot het toepassen van smart farming in de boomteelt. Evenals een project voor de doorontwikkeling van streekproducten in de korte keten."

Volgens De Groot is er al een toename van digitalisering in de agrofood-sector zichtbaar, maar is er van een goede koppeling en kennisdeling niet altijd sprake. Dat moest anders. "Het is een kwestie van werelden die niet altijd met elkaar communiceren. Wil je vooruitgang en innovatie toe kunnen passen, dan is samenwerken en ervaringen of ontwikkelingen uitwisselen juist de oplossing." Die oplossingen werden gevat in het viertal projecten waarmee REWIN samen met partners, zoals agrarische en technologische bedrijven, aan de slag ging.

Verbinden

Een doel van Slimme Agroketens was dan ook om beter samen te werken en kennis uit te
wisselen tussen de verschillende partijen in de agroketen. "We hebben bedrijven verder kunnen laten kijken dan hun eigen eilandje", vertelt De Groot. "Daarmee hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar verbind je de ontwikkelingen uit sector A met de vraag of het probleem uit sector B. Over ketens heen, dus. En ja, je hebt dan echt iemand nodig die die twee sectoren met elkaar in contact brengt. Dat gebeurt niet zomaar."

Agrofood Biobased-min


Autonoom Mobiele Robots

Het is volgens hem namelijk niet zo dat bijvoorbeeld de boomteeltsector nauw contact onderhoudt met akkerbouwers. "Interessante innovaties voor de ene partij zijn daardoor lang niet altijd bekend bij de andere partij. Ze worden daardoor ook niet opgepakt en toegepast", legt hij uit. "We hebben bijvoorbeeld voor het project met boomtelers AMR's (Autonoom Mobiele Robots) ingezet. Die robots worden al in de akkerbouw gebruikt om op een duurzame manier onkruid te verwijderen. Zonder daarbij chemicaliën toe te passen." Door het project zagen boomkwekers de waarde van deze technologische toepassing in. En werd de link gelegd tussen boomkwekers en techbedrijven, met technologie uit de akkerbouw.

Meten en weten

"Een ander voorbeeld is het project om de zaaiafstand en zaaidiepte te optimaliseren in de akkerbouw. Dit voerden we uit bij Van Eijck Agro, Grond & Groen in Alphen-Chaam. Het bedrijf Quadrovision mat hier met behulp van GPS de optimale zaaidiepte voor bonenplantjes. Vervolgens kunnen die efficiënter gezaaid worden, waarbij er zo min mogelijk zaaigoed verloren gaat", blikt De Groot terug. "Niet alleen een kwestie van meten, maar ook weten. Dankzij beschikbare data uit meetapparatuur." Door dit soort kennismakingen tussen ‘tech’ en telers vindt digitalisering, robotisering of het gebruik van data inmiddels verder zijn weg in de agrofood en biobased-sector.

We hebben nu allerlei mogelijkheden en aanknopingspunten gevonden om weer verder op te bouwen

Kruisverbanden

"De toepassing van hightech in de West-Brabantse agrofood/biobased-sector leidt
tot mooie crossovers", gaat hij verder . Die crossovers beperken zich niet alleen tot de verschillende soorten teelten, ze helpen ook andere, regionale thema's vooruit. "Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt. Daar kan het tekort door handjes in de toekomst mogelijk opgevangen worden door het inzetten van technische toepassingen zoals AMR's."

Aanknopingspunten

Inmiddels is het totale project Slimme Agroketens succesvol afgerond. Maar liggen er nog volop kansen en mogelijkheden voor verdere onderzoeken, vertelt De Groot. Als het aan hem ligt blijft het hier dus niet bij. "We hebben nu allerlei mogelijkheden en aanknopingspunten gevonden om weer verder op te bouwen. Zodat we agrofood/biobased-sector in West-Brabant vooruit kunnen helpen. Zowel in het toepassen van innovatie als
in verduurzaming."

Meer informatie

Slimme Agroketens is een van de vele projecten die subsidie uit het O&O-fonds van RWB ontving. Kan jouw project of initiatief ook een zetje gebruiken? Bekijk dan de pagina van het O&O-fonds in ons subsidieloket voor meer informatie en dien zelf een subsidieaanvraag in. Lees hier meer over de Agrofood/Biobased-programma's van REWIN.

Betrokken bestuurder

Lieke Schuitmaker

Algemeen bestuur | toetsingscommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Alphen-Chaam

Marian Witte

Algemeen bestuur | toetsingscommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Geertruidenberg

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | toetsingscommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Woensdrecht