06 maart 2023

Provincie geeft Brabantse regio's instrument om ongewenste logistieke uitbreidingen te voorkomen

De provincie Noord-Brabant gaat logistieke ontwikkelingen tegen op ongewenste locaties door middel van een voorbereidingsbesluit. Grootschalige (groter dan 3 hectare) bouwprojecten worden verboden in heel de provincie, tenzij er regionale afspraken over een bepaald gebied zijn gemaakt. Ook West-Brabantse gemeenten kunnen hierdoor ongewenste vestigingen beter tegengaan.

Provincie en gemeenten spraken eind 2021 af om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties te beperken. Het beleid voor grootschalige logistiek is vervolgens uitgewerkt in het ontwerp 'Beleidskader Wonen en Werken' van de provincie. Alle betrokken gemeenten keken zorgvuldig op welke plekken grootschalige logistiek wel blijft toegestaan en waar niet. Hierover hebben provincie en gemeenten in december 2022 regionale afspraken gemaakt.

"Gecombineerd met het clusteringsbeleid voor grootschalige logistieke bedrijven, staat er nu een duidelijk beleid om enerzijds ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan", vertelt wethouder Hans Tanis van de gemeente namens Regio West-Brabant (RWB). "Ook geeft het duidelijkheid onder welke voorwaarden en waar, grootschalige logistieke bedrijven wel welkom zijn of kunnen doorgroeien."

Afspraken 

Stec Groep onderzocht namens de provincie in 2021 in alle regio’s de vestigings- en (her)ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek. Het onderzoek laat zien dat een derde van de bedrijventerreinen in Brabant interessant is als vestigingslocatie. Bovendien nadert een derde van het grootschalig vastgoed op deze bedrijventerreinen het einde van de levensduur. Het onderzoek zorgt ook voor een betere onderbouwing om logistieke bedrijven die al wel gevestigd zijn, te behouden. "Het is belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt om grotere logistieke bedrijven te behouden die al gevestigd zijn en grote waarde hebben voor de regio. Die toegevoegde waarde, willen we dan ook graag koesteren voor West-Brabant."

Bedrijventerreinen

AFC Nieuw Prinsenland in de gemeente Steenbergen is een bedrijventerrein waar logistieke uitbreiding nog wel mogelijk is.

Wat is ongewenste grootschalige logistiek? 

Van de onderzochte locaties is circa 45 procent als ongeschikt of ongewenst beoordeeld voor vestiging of herontwikkeling voor grootschalige logistiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties waar niet de juiste infrastructuur aanwezig is voor de verkeersstromen van de bedrijven. Of dit zijn plekken die gemeenten liever reserveren voor lokaal midden- en kleinbedrijf. Soms zijn er andere ambities, zoals transformatie naar wonen. Tot nu toe was vestiging van grootschalige logistiek op deze ongewenste locaties mogelijk, met dit voorbereidingsbesluit wordt de vestiging onmogelijk. 

Wat betekent dit voor West-Brabant? 

Het besluit van de provincie heeft ook invloed op het vestigen van logistieke locaties in West-Brabant. De provincie heeft echter een specifiek aantal West-Brabantse bedrijven terreinen aangewezen waar vestiging/herontwikkeling voor grootschalige logistiek nog wel mogelijk blijft: 

  • Bergen op Zoom: Theodorushaven, Noordland, De Lage Meren.

  • Breda: Hazeldonk, Hoogeind (alleen Baarschot), Emer-Noord, Greenery, Voet Bavelse Berg, Digit Parc/Posthoren, IABC (deels), Heilaar Noord (deels).

  • Geertruidenberg: Dombosch I en II.

  • Halderberge: Borchwerf II, Borchwerf II D, Borchwerf II F.

  • Moerdijk: Haven- en Industriegebied Moerdijk (deels), Logistiek Park Moerdijk, Bedrijven Poort West-Brabant.

  • Oosterhout: Weststad Fase 1+2+3 o Everdenberg- Oost (deels).

  • Roosendaal: Borchwerf-Noord, Borchwerf II B, Borchwerf II C, Borchwerf II F, Majoppeveld Noord (deels).

  • Steenbergen: AFC Nieuw Prinsenland.

  • Zundert: Business Centre Treeport

Zorgvuldig omgaan met ruimte 

Gedeputeerde Ruimte Eric Ronnes onderstreept het belang van de samenwerking en het onderzoek. "Nieuwe prognoses over de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen onderstrepen ook het belang van het selectieve clusteringsbeleid. De ruimtevraag van grootschalige logistiek bedraagt ongeveer de helft van de totale ruimtevraag aan bedrijventerreinen in Brabant." Met het voorbereidingsbesluit stelt provincie en gemeenten in staat om maximaal te sturen op nieuwe locatie-ontwikkelingen, laat hij weten. "Evenals het sturen op zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik, de economische en maatschappelijke meerwaarde van de bedrijven en een zorgvuldige landschappelijke inpassing." 

Meer weten 

RWB zet zich samen met de zestien gemeenten en partners als REWIN in om het economisch vestigingsklimaat in de regio te verhogen, maar ook te verduurzamen. Heldere afspraken om bedrijven goed te laten landen zijn dan ook noodzakelijk. Bekijk onze pagina over toekomstbestendige bedrijventerreinen voor meer informatie over dit onderwerp.