08 februari 2022

Sandor Löwik: 'De Brabantse Milieufederatie helpt Brabanders circulaire keuzes te maken'

Een circulaire economie vraagt om verandering en mensen die het verschil maken. Tijdens de Maand van Circulaire Economie interviewen we West-Brabantse Circulaire Verschilmakers. Hoe dragen ze hun steentje bij aan een duurzamere, circulaire regio? In deel drie: Sandor Löwik, expert Duurzame energie en Circulaire economie bij de Brabantse Milieufederatie (BMF).

Hoe maakt de Brabantse Milieufederatie het circulaire verschil in West-Brabant?

"BMF is een federatie met meer dan 110 aangesloten Brabantse milieu- en natuurorganisaties. Zo zetten we ons in om burgerinitiatieven en projecten in heel de provincie te versterken en ondersteunen. Bijvoorbeeld met hulp in het contact met gemeenten of andere overheden en organisaties. Het is belangrijk dat burgers nauw betrokken worden bij een circulaire economie. BMF is vaak een schakel tussen burger en overheid en helpt om beide partijen rond de tafel te brengen. Zo maken we circulaire economie ook tastbaar. Op onze website kunnen ondernemers hun circulaire producten aanbieden, zodat Brabanders iets te kiezen hebben. Denk aan computers maar ook meubels zoals zitzakken van geupcycled materiaal."

Waarom is dit belangrijk?

"Het milieu en daardoor onze directe leefomgeving staat zwaar onder druk. Vaak wordt dit uitgelegd als een verhaal over natuur, dieren en biodiversiteit. Maar het raakt ons leven, we moeten het dan ook voor onszelf doen. Het overstappen naar een circulaire economie is een van de mogelijkheden om die druk op het milieu en dus onszelf te verlichten."

Wat is je succesfactor?

"We zoeken naar samenwerkingen tussen inwoners en lichten dit ook uit. Deze goede voorbeelden  kunnen anderen weer inspireren. Zo reiken we samen met de elf andere natuur- en milieufederaties in Nederland dit jaar een prijs uit voor het beste duurzame of circulaire burgerinitiatief. Er is vaak weinig aandacht voor de klant als het om circulaire economie gaat, dus daar ligt voor ons een kans."

Wat zijn de verdere ambities? Wat wil je met BMF over vijf jaar bereikt hebben?

"Sowieso dat we met onze projecten, connecties en samenwerkingen bijdragen aan de provinciale klimaatdoelen, namelijk in 2050 volledig circulair zijn. Ook willen we ons nog meer richten op bestuurders en beleidsmakers. Bij deze doelgroep moet het circulaire besef nog beter op de agenda komen. Zij kunnen namelijk zorgen dat Brabanders anders omgaan met afval of betere voorlichting krijgen in het kopen, of beter gezegd, het minder kopen van spullen. Daarnaast kunnen bedrijven gestimuleerd worden om circulaire producten te maken."

Hoe inspireer jij anderen om aan de slag te gaan?

"Persoonlijk let ik al goed op wat ik koop. Dit is vaak circulair, zoals mijn kleding of een refurbished beeldscherm. Dit soort dagelijkse gebruiksvoorwerpen kun je eigenlijk gemakkelijk vervangen door circulaire alternatieven. Dit deel ik dan ook in mijn eigen omgeving. In mijn vrije tijd raap ik ook zwerfafval. Om anderen ook te inspireren is het bieden van concrete tips belangrijk: wat kunnen mensen zelf bereiken door circulair te werken, denken of doen?"

Verder lezen

Bezoek de website van de Brabantse Milieufederatie voor meer informatie. Tijdens februari, de Maand van Circulaire Economie bij Regio West-Brabant, lees je meer over circulaire verschilmakers in onze regio. Maar er gebeurt meer. Bekijk ook onze pagina over circulaire economie in West-Brabant. Hier vind je onder andere praktische toolkits, de Quickscan Circulaire Economie West-Brabant maar ook samenwerkingsafspraken van de zestien West-Brabantse gemeenten om de circulaire doelen te halen.