07 januari 2021

Smart Farming-projecten zorgen voor meer en gezondere gewassen

Het familiebedrijf Van Eijck Agro, Grond & Groen in Alphen startte het vernieuwende project 'Zaaiafstand en zaaidiepte optimaliseren in de akkerbouw'. We spreken Ronald Van Eijck, één van de eigenaars. Dit project kwam tot stand in samenwerking met REWIN West-Brabant en ontving in 2020 een subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant (RWB). Het project is één van de vier innovatieprojecten op het gebied van Smart Farming.

Smart Farming is een Engels begrip voor het inzetten van moderne informatie- en communicatietechnologieën om onderdelen in de landbouw innovatief te verbeteren. De vier innovatieprojecten op het gebied van Smart Farming hebben hetzelfde doel: duurzame en efficiënte productiewijzen inzetten om minder meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen water, arbeid en brandstof te gebruiken.

'De boon is een gevoelig plantje'

Ronald van Eijck: “Mais, aardappelen, graan en suikerbieten worden in Nederland veel verbouwd. Deze soorten zijn makkelijk te verbouwen, want ze kiemen snel. Bonen worden in ons land relatief weinig gezaaid. Daar zijn verschillende redenen voor. Bovenal is het een gevoelig plantje. De zaaiafstand en zaaidiepte moet perfect zijn, dus niet te diep en niet te ondiep. De kiemkracht van het zaadje is niet altijd voldoende om boven te komen. Daarnaast stijgt de ziektedruk door het verbod op bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en de extreme weersomstandigheden van de laatste jaren. Tot slot loopt de kostprijs van boontjes uit de pas. Alles bij elkaar zijn dat genoeg redenen waarom veel agrariërs de teelt van bonen links laten liggen.”

Milieuvriendelijk verbouwen

"Wij vinden het belangrijk om in bonen te investeren", gaat Ronald verder. Waarom? Een boon is een veel milieuvriendelijker gewas dan veel andere gewassen. Als voorbeeld noemt hij: "Aardappelen worden 10 tot 15 keer gespoten en boontjes maar 2 tot 5 keer. Het drukt niet zo zwaar op het milieu. Daarom wilden wij dit gewas doorontwikkelen. Maar we stoeien nu al jaren met zaaidieptes. Dat is echt een probleem.”

Zaaien met de nieuwste technieken

“Samen met REWIN bedachten we een innovatief onderzoeksproject waarvoor we subsidie kregen van het O&O Fonds van Regio West-Brabant. We gaan met hulp van GPS boontjes zaaien. We meten de zaaidiepte. Het softwareprogramma dat Quadrovision (uit Hoofddorp) voor ons maakt, zet de gegevens om in bruikbare data. We zitten nu in de fase dat we onderzoeken hoe we alles technisch gaan uitvoeren. Dat doen we hier in onze eigen werkplaats. De zaaitijd is pas dit jaar mei, dus we nemen nu de tijd om informatie in te winnen, te onderzoeken, in te kopen en alles van A tot Z uit te dokteren. Wat wij gaan doen is uniek. Voor zover wij weten is niemand anders hiermee bezig. Dankzij deze subsidie kunnen we dit project financieel rond krijgen.”

Hogere opbrengst, lagere kostprijs

“Ik ben ervan overtuigd dat we met deze nieuwe zaaitechniek de opbrengst van bonen verhogen. We gaan minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit alles leidt tot gezondere planten en minder milieubelasting. Daar doen we het voor! Als we door deze techniek meer opbrengst hebben, daalt de kostprijs voor de teler. Dat gaat de consument ook merken. We hopen op deze manier een slag te maken. Als het ons allemaal lukt, zetten we iets moois in de markt wat er nog niet is. Eigenlijk is het vreemd dat zoiets belangrijks er nog niet is in de landbouw. De eerste resultaten gaan we in augustus 2021 zien. Nog even geduld dus!”

Meer informatie?

O&O subsidie voor 'Slimme Agroketens' - Nieuws - REWIN West-Brabant

RWB | Subsidie aanvragen: Aanvragen subsidie Onderzoek & Ontwikkeling (west-brabant.eu)