21 juli 2020

Aanvragen subsidie Onderzoek & Ontwikkeling

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Daarvoor is het O&O-fonds bedoeld. Zowel private als publieke rechtspersonen gevestigd in West-Brabant kunnen een aanvraag doen. Er moet echter sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd. Samenwerking in triple-helixverband (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) wordt aangemoedigd.

Subsidieaanvraagformulier

Naast het bovenstaande subsidieaanvraagformulier zijn de onderstaande documenten verplichte bijlagen bij de subsidieaanvraag.

Benodigde documenten

U vindt voorbeelden van de benodigde verklaringen en stukken in het subsidieaanvraagformulier. De volgende documenten zijn benodigd voor het indienen van een volledige subsidieaanvraag:

  • Subsidieaanvraagformulier

  • Projectplan

  • Intentieverklaringen

  • Cofinancieringsverklaringen

  • De-minimisverklaring

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Het beschikbare jaarlijkse subsidiebudget wordt in drie ronden toegekend. Per ronde worden subsidieaanvragen gedurende een periode van zes weken ingediend. Hoe eerder, hoe beter. Het is namelijk mogelijk feedback te krijgen op een concept subsidieaanvraag. Wacht daarom niet tot de deadline voor indiening bijna is verstreken! Na sluiting van de indieningperiode worden alle aanvragen gelijktijdig beoordeeld door de toetsingscommissie. Het strategisch beraad of het algemeen bestuur besluit over subsidietoekenning.

Let op: alleen volledige subsidieaanvragen die op tijd zijn ingediend, worden meegenomen in de besluitvorming.

De eerstvolgende subsidieronde waarin je subsidie aan kunt vragen:

Maandag 23 augustus tot en met zondag 3 oktober. Besluitvorming door strategisch beraad vindt plaats op 25 november.

Subsidieregels

Bekijk en download hier de subsidieregels 'Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant 2021'.

U vindt hier het Subsidieverantwoordingsformulier indien uw project is afgerond. Voor de financiële verantwoording gebruikt u dit excel-bestand

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
Burgemeester Woensdrecht

Lieke Schuitmaker

Commissie Advies | commissie Economie | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds | stuurgroep Subsidie Economie en Innovatie
wethouder Drimmelen

Miranda de Vries

Algemeen bestuur | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Etten-Leur

Contactpersoon

Heleen van Exsel

coördinator Fondsen, Subsidies en Lobby