21 juli 2020

Aanvragen subsidie Onderzoek & Ontwikkeling

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Daarvoor is het O&O-fonds bedoeld. Zowel private als publieke rechtspersonen gevestigd in West-Brabant kunnen een aanvraag doen. Denk aan bedrijven, maar ook gemeenten of onderwijsinstellingen. Er moet wel sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) wordt aangemoedigd.

Subsidieaanvraagformulier

Naast het bovenstaande subsidieaanvraagformulier zijn de onderstaande documenten verplichte bijlagen bij de subsidieaanvraag.

Welke documenten heb ik nodig?

U vindt voorbeelden van de benodigde verklaringen en stukken in het subsidieaanvraagformulier. De volgende documenten zijn benodigd voor het indienen van een volledige subsidieaanvraag:

Wanneer kan ik een subsidieaanvraag indienen?

Het beschikbare jaarlijkse subsidiebudget wordt in drie ronden toegekend. Per ronde worden subsidieaanvragen gedurende een periode van zes weken ingediend. Hoe eerder, hoe beter. Het is namelijk mogelijk feedback te krijgen op een concept subsidieaanvraag. Wacht daarom niet tot de deadline voor indiening bijna is verstreken! Na sluiting van de indieningperiode worden alle aanvragen gelijktijdig beoordeeld door de toetsingscommissie. Het strategisch beraad of het algemeen bestuur besluit over subsidietoekenning.

De eerstvolgende subsidieronde waarin u subsidie aan kunt vragen loopt van 29 augustus tot en met 9 oktober. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Heleen van Exsel, haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Let op: alleen volledige subsidieaanvragen die op tijd zijn ingediend, worden meegenomen in de besluitvorming.

Subsidieregels

Bekijk en download hier de subsidieregels 'Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant 2022'.

U vindt hier het Subsidieverantwoordingsformulier indien uw project is afgerond. Voor de financiële verantwoording gebruikt u dit excel-bestand

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Woensdrecht

Lieke Schuitmaker

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Arbeidsmarkt | commissie Mobiliteit | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
wethouder Drimmelen

Miranda de Vries

burgemeester Etten-Leur