21 juli 2020

Aanvragen subsidie Onderzoek & Ontwikkeling

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd.

Subsidieaanvraagformulier

Naast het bovenstaande subsidieaanvraagformulier zijn de onderstaande documenten verplichte bijlagen bij de subsidieaanvraag.

Benodigde documenten

U vindt voorbeelden van de benodigde verklaringen en stukken in het subsidieaanvraagformulier. De volgende documenten zijn benodigd voor het indienen van een volledige subsidieaanvraag:

  • Subsidieaanvraagformulier

  • Projectplan

  • Intentieverklaringen

  • Cofinancieringsverklaringen

  • De-minimisverklaring

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Het beschikbare jaarlijkse subsidiebudget wordt in drie ronden toegekend. Per ronde kunnen subsidieaanvragen gedurende een periode van zes weken worden ingediend. Na sluiting van de indieningperiode worden alle aanvragen gelijktijdig beoordeeld door de adviescommissie. Het strategisch beraad of het algemeen bestuur besluit over subsidietoekenning.

De eerstvolgende subsidieronde waarin je subsidie aan kunt vragen:

Maandag 11 januari 2021 tot en met zondag 21 februari. Besluitvorming vindt plaats op 8 april 2021.

Subsidieregels

Bekijk en download hier de subsidieregels 'Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant 2021'.

U vindt hier het Subsidieverantwoordingsformulier indien uw project is afgerond. Voor de financiële verantwoording gebruikt u dit excel-bestand

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
Burgemeester Woensdrecht

Lieke Schuitmaker

Commissie Advies | commissie Economie | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds | stuurgroep Subsidie Economie en Innovatie
wethouder Drimmelen

Miranda de Vries

Algemeen bestuur | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Etten-Leur

Contactpersoon

Heleen van Exsel

coördinator Fondsen, Subsidies en Lobby