30 juni 2020

Zandwinning in Babyloniënbroek mogelijk gebruikt voor bouw middeleeuwse kerk

Tijdens de bouw van een nieuwbouwwoning aan de Broeksestraat in Babyloniënbroek in juni 2020, voerde archeologisch en bouwhistorisch onderzoeksbureau BAAC een onderzoek en opgraving uit. De aangetroffen resten kunnen mogelijk in verband worden gebracht met de bouw van de 14e-eeuwse kerk of het 15e-eeuwse fort.  

Tijdens het onderzoek zijn kuilen, een greppel en een vondstconcentratie aangetroffen. De sporen zijn te dateren in de late middeleeuwen en wijzen naar alle waarschijnlijkheid op de winning van zand. Waar het gewonnen zand voor is gebruikt, is niet met zekerheid te zeggen. Maar het is goed mogelijk dat het zand gewonnen is voor de productie van mortel.

Bakstenen gebouwen

In Babyloniënbroek zijn enkele bakstenen gebouwen bekend uit de periode waarin de sporen dateren: de 14e-eeuwse kerk en 'Het Fort' uit de late 15e eeuw. Beide liggen circa vijfhonderd meter ten westen van het plangebied. Gezien de schaal waarop de zandwinning heeft plaatsgevonden en de datering van de sporen, is het mogelijk dat het gewonnen zand voor de bouw van één van beide gebouwen is gebruikt.  

Sporenkaart - BAAC - onderzoek Babylonienbroek 06-2020

De aangetroffen sporen in kaart gebracht. Bron: BAAC

Vondsten

Naast sporen zijn tijdens het onderzoek ook vondsten aangetroffen. Het betreft voornamelijk aardewerk uit de late middeleeuwen, maar een vondstconcentratie bevatte tien scherven die veel vroeger dateren: in de late bronstijd of midden ijzertijd. Botanisch onderzoek van de vulling van één van de middeleeuwse kuilen, heeft aanwijzingen voor voedselbereiding opgeleverd. Het bleek om verkool graan te gaan. Ook is er een pruimenpit aangetroffen.  

Meer informatie 

Regioarcheologie is een van de taken van Regio West-Brabant. Deze artikelen zijn bedoeld om nieuws rondom interessante opgravingen te delen met een groter publiek. Wil je meer weten over wat team Regioarcheologie doet? Bekijk hier de pagina van Regioarcheologie op onze website voor meer informatie en handige documenten.