09 mei 2023

Thomas Melisse: 'Werkgevers, overheid en onderwijs in de regio weten elkaar beter te vinden dankzij West-Brabant werkt met Talent'

Talent benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen vormen de pijlers van West-Brabant werkt met Talent (WBWMT). Het doel: door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we samen met hen naar het veranderende werkveld en arbeidsmarkt. In dit deel wethouder Thomas Melisse, voorzitter Commissie van Advies Arbeidsmarkt en voorzitter stuurgroep West-Brabant werkt met Talent.

Wat vindt u belangrijk aan een programma zoals West-Brabant werkt met Talent?

"Stuk voor stuk zijn het waardevolle projecten, waar het principe van samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs centraal staat. De projecten worden vanuit een meervoudig perspectief aangevlogen. Dus niet alleen gezien vanuit het bedrijfsleven of de overheid. Bij ieder project is zowel overheid, onderwijs als het bedrijfsleven betrokken. Het contact met onze doelgroep, zoals studenten, werknemers, werkzoekenden én werkgevers staat daarin centraal. Daar doe je het uiteindelijk voor."

Het arbeidsmarktprogramma nadert dit jaar zijn einde. Wat is er volgens u geoogst in die jaren?

"In ieder geval weten partijen elkaar beter te vinden in de regio. Mogelijk ook partijen die elkaar voorheen niet snel zagen staan. Naast het feit dat we honderden studenten, mensen met een beperking en werkzoekenden hebben geholpen in de projecten, is er dus ook vooruitgang geboekt in de samenwerking tussen partijen. Denk aan gemeenten onderling, tussen scholen en bedrijven en vice versa. Dit leidt ook weer tot nieuwe vormen van verbindingen tussen ondernemers, werkgevers, bestuurders of ambtenaren op allerlei schalen en niveaus. Geen onbelangrijke bijvangst."

Welke kracht schuilt daarachter?

"De kracht van mensen zelf. Als ik zie hoe betrokken de mensen zijn waarmee aan tafel zitten, hoeveel kennis er is en de wilskracht om echt wat voor die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betekenen, dan mogen we in deze regio echt in onze handjes knijpen. Daar mogen we ons wat meer bewust van zijn. Het is goed geregeld met overlegmomenten, verschillende samenwerkingsverbanden en programma's zoals West-Brabant werkt met Talent. We weten van elkaar wat we kunnen betekenen voor anderen."

Voorziet u dan ook mogelijke risico's voor dit soort samenwerkingen?

"We moeten ervoor waken om nog meer structuren op te tuigen om talent te ontwikkelen of te behouden. In West-Brabant zit die samenwerking nu goed in elkaar. Een nieuwe werklaag of overlegstructuur is niet per se nodig en kan mogelijk onduidelijkheden scheppen. Daarnaast is het goed om duidelijkheid te scheppen voor werkzoekenden of mensen die door willen ontwikkelen. Het versterken van de huidige samenwerkingen of kijken hoe we de middelen op de juiste plek kunnen laten landen blijft dus cruciaal."

Hoe kan dit succes opgevolgd worden volgens u?

"De aansluiting zoeken en vinden met de nieuwe economie en de huidige vraagstukken in de maatschappij. Willen we inzetten op een circulaire of plantbased economie en de energietransitie aanpakken, dan moet de arbeidsmarkt ook meebewegen. Projecten die we met West-Brabant werkt met Talent realiseerden, kunnen hieraan bijdragen. Die zorgen dat ook mensen die voorheen langs de zijkant van die arbeidsmarkt stonden, nu wel mee kunnen doen. Denk aan een stukje digitalisering, het interesseren voor technische beroepen of het bieden van werk- of leerplekken. Het delen van kennis speelt daarbij ook een belangrijke rol. Daar is het evenement op 11 mei een goed voorbeeld van. Partners uit het netwerk ontmoeten elkaar en leren over de ervaringen en kennis vanuit de projecten."

Meer informatie

WBWMT stimuleert een leven lang ontwikkelen en het behouden van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant draagt financieel bij. Meer weten over de andere projecten van WBWMT? Bekijk dan deze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent. Op 11 mei organiseert WBWMT Talent op de Bühne, waar de projecten zich in een informele setting aan stakeholders, netwerkpartners en projectleiders presenteren.