06 mei 2021

Toine Theunis: ‘Sterke Steden vormt cement stedelijke samenwerking West-Brabant’

INTERVIEW - Wat speelt er in de regio West-Brabant? Waar werken we regionaal aan en wat zijn belangrijke doelen op de korte en langere termijn? Aan het woord is Toine Theunis, bestuurlijk voorzitter thema Ruimte bij Regio West-Brabant (RWB) en wethouder van de gemeente Roosendaal. Hij vertelt meer over het thema Ruimte en aanverwante onderwerpen. Actueel, zeker nu de Maand van Sterke Steden bij RWB begonnen is.

Toine Theunis is duidelijk: "Het blijft belangrijk om als gemeenten stevige keuzes te durven maken, elkaars unieke kracht te benutten en zorgen dat we elkaar waar nodig versterken." Op het gebied van ruimte wordt complementariteit steeds belangrijker volgens hem. "Dat betekent dus over de gemeentegrenzen heen kijken en onderzoeken hoe het ene gebied, plaats of stad het andere kan aanvullen. De samenwerking van de zestien West-Brabantse gemeenten is daarom van toegevoegde waarde." Maar er moeten en kunnen ook dingen beter volgens hem. Zoals de samenwerking in het Daily urban system-niveau (stedelijk netwerk). "Zo spelen we onszelf beter in de kijker bij Rijk en provincie."

Vizier op uitvoering 

Twee sterke Regionale InvesteringsAgenda's (RIA's) dragen bij aan de afspraken en doelen die binnen de regio op de planning staan. Waarbij Bergen op Zoom en Roosendaal steeds nauwer samenwerken, evenals Breda en het omliggende gebied. Volgens Theunis zijn die RIA's belangrijk voor de totale strategie. "De RIA's zijn verbonden via de position paper Sterke Steden, maar ook via de agenda's van de gebiedscoalities Vitaal Buitengebied. We hebben dus niet alleen plannen, maar werken ook aan de uitvoering. Met elkaar praten én met elkaar actie ondernemen."

Sterke Steden en de ‘15 minuten stad’ 

Kortgezegd is de gedachte achter de position paper Sterke Steden: iedere West-Brabantse stad heeft een eigen, uniek profiel en draagt tegelijkertijd bij aan de gezamenlijke kracht van de regio en een betere samenwerking. Die kracht is drieledig: het groen-stedelijk profiel, het economisch profiel en de ´15 minuten stad´. Dat laatste licht Theunis verder toe: "Een ‘15 minuten stad’ houdt in dat wonen, werkgelegenheid, voorzieningen en groen binnen vijftien minuten bereikbaar zijn via het openbaar vervoer of fietsend en lopend. In West-Brabant voegen wij daar nog iets extra's aan toe. De verschillende stadcentra in de regio liggen namelijk geen nog geen vijftien minuten uit elkaar vandaan." Zo kunnen bijvoorbeeld mensen die in de stationszone van Etten-Leur wonen, binnen vijftien minuten met het ov in het centrum van Breda of Roosendaal staan. "Hiermee worden je voorzieningen binnen die radius van vijftien minuten enorm vergroot. Door bijvoorbeeld in te zetten op deze stationslocaties vergroten we dus de agglomeratiekracht, niet alleen van één stad maar van de gehele regio", merkt Theunis op. De position paper als uitgangsdocument vormt daarbij volgens hem een cement dat dient als verbinding tussen de steden.

Geen sterke steden zonder een vitaal buitengebied 

Naast steden zijn er grote ontwikkelingen in het landelijk gebied rondom de steden. Zowel op het gebied van Agrofood/Biobased, als op energie en klimaat. "Tegelijkertijd zijn onze buitengebieden nog steeds belangrijke groene longen. We moeten ook daar gezond mee omgaan", vindt hij. "Want hoe zorgen we dat we onze welvaart blijven verdienen? Wat betekenen de grote innovaties als de eiwittransitie en robotisering? En hoe zorgen we ervoor dat energie en water blijven stromen? Maar tegelijkertijd willen we dat het gebied er ook nog goed en gezond uitziet. Kortom, de opgaven waaraan we met de zestien gemeenten werken zijn net zo groot buiten als binnen de stad."

Uitwerking van de plannen 

De ruimtelijke plannen liggen volgens hem op koers. "Momenteel schaken we op verschillende borden. Gemeenten zijn al aan de slag en pakken verschillende onderwerpen op. Met de RIA's maken we over uitvoering stevige afspraken. Burgers zien het nu al, maar het gaat nog meer zichtbaar worden." Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de landbouw hard. Dat is bijvoorbeeld aan vrijkomende agrarische bebouwing te zien, maar ook aan de droogte van de afgelopen zomers. "Dat vraagt weer om een nieuwe, betere aanpak waar we ons met die zestien gemeenten hard voor maken."

Samenwerking zestien gemeenten 

"Zowel op strategisch niveau en de lange termijn zorgen we er via Regio West-Brabant voor dat we elkaar blijven versterken. De uitvoering doet een gemeente lokaal of per gebied, soms met meerdere gemeenten", merkt Theunis tot slot op. "West-Brabant kan niet zonder die samenwerkingen. Daarnaast kunnen we dankzij die samenwerking het gesprek naar een hoger plan tillen en worden we, afhankelijk van het onderwerp, op provinciaal of landelijk niveau gehoord."

Meer informatie

Benieuwd naar de plannen die de zestien West-Brabantse gemeenten hebben op het gebied van Ruimte, sterke steden en een vitaal buitengebied? Download de position paper Sterke Steden hieronder. Op 26 mei vindt eveneens het Themacafé Sterke Steden plaats.