20 juni 2023

Tweede ronde Onderzoek & Ontwikkelfonds West-Brabant start vanaf 23 juni

Vanaf 23 juni tot en met 8 augustus kunnen er weer aanvragen ingediend worden voor het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) van Regio West-Brabant (RWB). Ben of ken je iemand die subsidie voor zijn of haar plan, project of pilot zoekt? Dan kan het O&O-fonds een mooi zetje in de juiste richting bieden.

Bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Er moet echter wel sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Zo moedigen we de samenwerking en kennisdeling tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid aan. Let wel: het project mag niet om een eerder beproefd concept of een business plan gaan.

Aanmelden en meer

Bekijk voor het subsidieaanmeldformulier en benodigde documenten de pagina over het O&O-fonds in ons subsidieloket. Ook is hier aanvullende informatie te vinden, zoals de subsidieregels en andere randvoorwaarden.

Projecten ter inspiratie

Van het onderzoek naar een nieuwe insteekhaven in Werkendam tot het onderzoek naar het verduurzamen van reststromen in Oosterhout: de afgelopen jaren zijn verschillende projecten van bedrijven, organisaties en gemeenten gesteund door het O&O-fonds. Stuk voor stuk dragen ze bij aan een sterker, groener en innovatiever vestigingsklimaat in West-Brabant. Dit leidde al tot mooie, tastbare resultaten in West-Brabant:

Meer informatie of feedback

Wil je meer weten over je project of twijfel je of je idee of plan wel in aanmerking komt? Voor feedback of extra informatie kun je terecht bij Jolien de Jager (jolien.dejager@west-brabant.eu). Let op dat je tijdig een aanvraag indient, zodat je hier feedback op kunt krijgen.