21 september 2023

Tweede sessie Van Plant tot Pand: 'Noodzaak biobased bouwen neemt toe'

Wat kosten de grondstoffen voor biobased bouwen? Welke materialen gebruik je? Hoe kunnen we hele keten activeren? Tijdens de tweede kennissessie 'Van Plant tot Pand' over biobased (ver)bouwen in West-Brabant stonden deze vragen centraal. De sessies worden georganiseerd door Building Balance, Rabobank, REWIN, Circulair bouwen Zeeland, Impuls Zeeland en Regio West-Brabant (RWB). In juni vond de eerste bijeenkomst plaats.

In totaal vier bijeenkomsten leren agrariërs, bouwbedrijven en woningcorporaties uit de regio hoe ze elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld om aan de groeiende vraag naar biobased bouwmaterialen en woningen te voldoen. Of wat voor organisatie daarbij komt kijken. Verschillende sprekers, onder wie Harold van de Ven (BuildingBalance), Cor van Oers (Delphy) en Johan Staes (Rabobank) deelden hun ervaringen en kijk op biobased bouwen.

"Je ziet dat biobased bouwen steeds aantrekkelijker wordt. Er wordt niet alleen maar over gepraat. Bouwers en boeren werken inmiddels al met biobased materialen of kiezen voor gewassen die daar geschikt voor zijn", vertelt Cor van Oers spreker en adviseur bij Delphy, adviesbureau op gebied van plantaardige landbouw. Dat was volgens hem ruim tien jaar geleden nog niet het geval. "Toen werd er vooral over gesproken. Nu zie je de eerste initiatieven al opkomen. De noodzaak om te veranderen neemt bovendien toe."

Nieuwe materialen en andere gewassen

Biobased bouwmaterialen zijn materialen die niet meer bestaan uit fossiele grondstoffen; grondstoffen die opraken en of gedolven worden. Denk aan beton of staal. Biobased bouwen richt zich op het toepassen van plantaardig, herbruikbaar materiaal in gebouwen. Gewassen als hennep, vlas of miscanthus bevatten natuurlijke vezels die gebruikt kunnen worden als isolatiemateriaal. Ook houtbouw is een goed voorbeeld van biobased bouwen. Om die materialen te kunnen toepassen is er innovatie in de keten nodig. Die start bij het telen van deze gewassen, daarna volgt de verwerking en vervolgens het maken van bouwmateriaal. Waarna het vervolgens door projectontwikkelaars of woningcorporaties toegepast kan worden in nieuwbouwhuizen of bij verbouwingen.  

Bijeenkomst Van Plant naar Pand III

In verschillende deelsessies bespraken de deelnemers hoe en wat zij nodig denken te hebben om biobased bouwen in de regio goed van de grond te krijgen.

Aan de slag

De urgentie om niet alleen over biobased bouwen en verbouwen te praten is duidelijk merkbaar. Met name agrariërs en aannemers of projectontwikkelaars 'willen vooral beginnen'. Met die reden is ook Eric Segeren van The Box System uit Oosterhout aanwezig bij de sessie. "Wij willen vooral starten met biobased bouwen. We hebben al gesprekken met REWIN en willen op korte termijn graag woningen bouwen op basis van biobased bouwmateriaal."

Dat vindt ook Marc van der Bol, akkerbouwer uit Moerstraten (gemeente Roosendaal). "Als agrariër wil je gewoon aan de slag met het telen van gewassen die dienen als grondstof voor biobased bouwmateriaal. Dat kan alleen als we weten dat er ook vraag vanuit de markt is." Als dat het geval is, is het volgens hem een kwestie van gewoon beginnen. "Je ziet dan vanzelf wel of het een succes wordt. Ikzelf en andere jonge agrariërs kijken in ieder geval positief naar de ontwikkelingen op dit gebied."

Verschillende factoren

De aanwezigen merkten wel op dat verschillende drempels te nemen zijn. Wet- en regelgeving is er nog niet altijd of wordt toegepast voor deze materialen. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheidscertificaten of de bescherming tegen vocht. Ook houden niet aantrekkelijke verdienmodellen voor agrariërs en ontwikkelaars die willen investeren in biobased bouwen veranderingen tegen. Al zijn er na de sessie van vandaag positieve geluiden te horen dat daar verandering in kan komen. Want ook een stukje ontmoeting en netwerken zijn belangrijke redenen om 'Van Plant tot Pand' te organiseren. In de hoop dat de verschillende partijen uit de keten elkaar (beter) weten te vinden.

Meer informatie

In de twee volgende sessies zoomen de deelnemers in op hoe je als schakel in de keten het verschil kunt maken. Wat daarvoor nodig is en hoe je door ketensamenwerking een goed resultaat kunt bereiken. Bekijk ook de website van REWIN voor meer informatie over circulaire economie en plantbased ondernemen in West-Brabant. 

Meer weten of heb je interesse over dit onderwerp en wil je een volgende keer graag aansluiten? Neem dan contact op met Transitiemaker Mark Kok (mark.kok@west-brabant.eu). De volgende editie is op 21 november dit jaar.