09 januari 2024

Erik Kiers vertrekt per 1 maart als directeur-secretaris Regio West-Brabant

Per 1 maart 2024 vertrekt Erik Kiers als directeur-secretaris van Regio West-Brabant (RWB). Op zijn verzoek is hem eervol ontslag verleend. Tot die tijd begeleidt hij nog een aantal belangrijke stappen voor de vaststelling van de nieuwe Strategische agenda en het Actieprogramma RWB 2024 – 2028.

De afgelopen 6,5 jaar zette Kiers zich met veel enthousiasme en energie in voor de ontwikkeling van de regio West-Brabant en de organisatie RWB. In die periode zijn er grote stappen gezet. Zowel in de verbetering van het economische vestigingsklimaat, de versterking van de bestuurlijke samenwerking als de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Impact in de regio

RWB haalde diverse, grote subsidies naar de regio en ook het West-Brabantse Onderzoek & Ontwikkelingsfonds maakte impact. RWB groeide toe naar een serviceorganisatie die op verschillende terreinen van toegevoegde waarde is voor de deelnemende gemeenten. Een vooruitzicht is de propositie 'West-Brabants Welvaren' voor een Regio Deal met het Rijk. Deze kwam tot stand door een intensieve samenwerking van overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Transitie naar een nieuwe economie

Paul Depla, voorzitter RWB: “Met de ingezette koers en focus kunnen we als Regio West-Brabant verder in de transitie naar een nieuwe economie en onze regionale samenwerking met onze partners versterken. We danken Erik voor al zijn werk en inzet voor West-Brabant. En we wensen hem veel succes en werkplezier bij zijn volgende stappen."

Samenwerking met gemeenten

"Ik heb genoten van de samenwerking met de gemeenten in de regio", vertelt Erik Kiers. "West-Brabant was voor mij een grote ontdekkingsreis. Er liggen mooie kansen voor West-Brabant in het verschiet op de thema’s plantaardig, circulair en innovatie. Ik zelf kijk ernaar uit om met mijn eigen adviesbureau nieuwe avonturen te beleven."

Meer informatie

Het is nog niet bekend wie het stokje van Kiers overneemt, meer informatie volgt later dit jaar. Tot maart zal hij aan RWB verbonden blijven.