01 oktober 2020

Zelfrijdende bezorgrobot op de BUas-campus

Na een jaar voorbereiden is het dan eindelijk zover! Breda University of Applied Sciences (BUas) experimenteert sinds 28 september 2020 met een zelfrijdende bezorgrobot. Zes weken lang rijdt de bezorgrobot eenuitgestippelde route op de BUas-campus. Samen met projectpartners The Future Mobility Network B.V. (FMN) en Airlift Systems BV (ALS) kreeg BUas subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkel-fonds van RWB. Jeroen Weppner, business developer bij BUas, vertelt er graag over. Hij richt zich in zijn werk op innovatieve mobiliteit en verkeersveiligheid.

“Robotisering is een trend. Iedereen kent vanuit de auto-industrie de automaat, cruise control en park assist. Maar de ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig rijden gaan veel verder. In 2019 startte een proef met zelfrijdend vervoer in de jachthaven van de gemeente Drimmelen. De pilot leverde waardevolle informatie op over zelfrijdend vervoer in een complexe omgeving met andere weggebruikers. De test in Drimmelen bracht ons op het idee om iets te doen met robots in onze logistiek." Met dit project willen de samenwerkingspartners en studenten ervaring opdoen met een nieuwe vorm van mobiliteit.

Een living lab op de BUas-campus

Lector Hans Quak (Smart cities and Logistics) gaat met een onderzoeksgroep de bezorgrobot van Airlift Systems in de dagelijkse praktijk testen. "We zetten de bezorgrobot in op de campus van BUas als onderdeel van het logistieke systeem op de campus. De onderzoeksgroep onderzoekt de techniek, gebruiksvriendelijkheid en de toegevoegde waarde." Na 6 weken testen krijgen de onderzoekers inzicht in onder andere hoeveelheid goederen (denk aan pakken papier) die de robot kan vervoeren en de efficiëntie. Daarnaast halen we gegevens op hoe goed de bezorgrobot werkt in relatie tot de omgeving.

De eerste in het publieke domein

“Het is waarschijnlijk de eerste test met een autonoom rijdende bezorgrobot in het publieke domein. Natuurlijk gebeurt er al vrij veel op dit gebied in de haven van Rotterdam", vertelt Quack. Ook logistieke bedrijven die bijvoorbeeld pakketverwerking doen testen met autonoom rijdende bezorgrobots. Maar zij doen dit allemaal op eigen bedrijfsterrein. Quack: "Wij hebben met dank aan de gemeente Breda een parcours uitgezet in het publieke domein en dat is uniek. De bezorgrobot rijdt stapvoets (5 km per uur). Hoe reageert zo’n bezorgrobot als het tussen het echte verkeer rijdt, met andere weggebruikers en met verschillende weersomstandigheden? Daar zijn we héél benieuwd naar!”

Zonder het O&O-fonds was er geen robot

Het O&O-fonds maakt dit soort toegepast onderzoek mogelijk. Zonder de subsidie was er geen robot geweest, maakt Quack duidelijk. "Ook de samenwerking met partners in de regio West-Brabant is belangrijk. Zo komen we samen steeds een stapje verder in smart mobility". Uiteindelijk verbeteren autonome voertuigen de verkeersveiligheid. Zeker als ze onderling gaan communiceren over snelheid en locatie. Maar dat duurt nog wel even, merkt hij op.

Veiligheid op de eerste plaats

“Ik hoop dat men net zo enthousiast wordt als wij. Dat het bedrijfsleven de robot wil huren of gebruiken. Dat de gemeente praktijktoetsen zoals deze gaat stimuleren. Iets nieuws uitproberen in de publieke ruimte brengt ook risico’s met zich mee. In het voorbereidingsjaar hebben we ons op veel scenario’s voorbereid. Veiligheid staat bij deze proef echt voorop.”

Onze conciërges overtuigen

“Onze conciërges spelen een belangrijke rol in de proef. Zij gaan er straks mee werken en de gebruiksvriendelijkheid testen. Als de conciërges overtuigd zijn van het nut en de efficiëntie van de zelfrijdende bezorgrobot dan is het project voor ons echt geslaagd!", aldus Quack.

Meer weten over het O&O-fonds

Meer weten over het O&O-fonds van Regio West-Brabant? Bekijk hier de subsidieregeling voor het Onderzoek & Ontwikkelfonds voor inhoudelijke informatie en andere interessante projecten.