15 juli 2022

Nieuwe subsidieronde O&O-fonds start eind augustus

Van 29 augustus tot en met 9 oktober kan er weer subsidie uit het O&O-fonds aangevraagd worden. Nog even wachten dus, maar we raden het aan om alvast te beginnen aan de aanvraag. Zeker als er (op tijd) feedback gewenst is. Kan uw plan of idee een financiële stimulans gebruiken? Lees dan verder.

O&O-projecten hebben een voorbeeldfunctie voor de regio West-Brabant. Waarbij kennisdeling centraal staat. De projecten hebben bovendien een vernieuwend, op innovatie gericht karakter. Denk hierbij aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen komen helaas niet in aanmerking voor subsidie uit het O&O-fonds.

Daarnaast draagt het project bij aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het actieprogramma RWB en het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier draagt het bij aan het versterken van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio.

Aanvraag indienen

Ook een aanvraag indienen? Dat kan via onderstaande button. Hier zijn tevens alle benodigde formulieren en meer informatie over het O&O-fonds te vinden. Voor meer informatie raden we het aan om contact op te nemen met Heleen van Exsel (heleen.vanexsel@west-brabant.eu, 06 22 42 24 10). Ook om je project, plan of innovatief idee te toetsen van tevoren.

O&O-subsidie aanvragen en meer informatie

Voorbeelden O&O-projecten

Hieronder zijn, ter inspiratie, een aantal succesvolle projecten te vinden die eerder O&O-subsidie ontvingen:

RWB | Nieuws: Project Slimme Agroketens vormt stap naar duurzamere en efficiëntere productiemethodes (west-brabant.eu)

RWB | Nieuws: Subsidie uit O&O-fonds voor onderzoek bezoekersstromen: 'Niet iedere toeristische locatie hoeft een pretpark te worden' (west-brabant.eu)

RWB | Nieuws: Nieuw lectoraat Avans moet biobased en circulaire toepassingen aanjagen in West-Brabant