14 december 2023

Pilot met in Woensdrecht geteeld mammoetgras kan regionaal verschil maken

In november nam het college van de gemeente Woensdrecht een motie aan om de teelt van mammoetgras binnen de gemeente te onderzoeken in de vorm van een pilot. Een interessante stap, die aansluit bij regionale ambities. De pilot in de gemeente Woensdrecht is daarin een voorbeeld van hoe West-Brabantse gemeenten werken aan een circulaire, plantaardige economie.

Wethouder circulariteit Thierry de Heer van de gemeente Woensdrecht: "Als samenwerkende gemeenten binnen Regio West-Brabant (RWB) staan we voor de ambitie van de Economic Board West-Brabant om West-Brabant te profileren als plantbased of plantaardige regio. In Woensdrecht kijken we via deze pilot of we met een klein stapje al iets kunnen veranderen."

Woensdrecht heeft veel Natura 2000-gebieden. Het milieu en daarmee het verminderen van de stikstof- of Co2-uitstoot zijn binnen de gemeente een belangrijk thema. De Heer: "Mammoetgras neemt stikstof en Co2 op. Zoom je verder uit, dan kunnen we met onze agrarische sector ook bijdragen aan de lokale, regionale of landelijke woningbouwopgave die er ligt."

Een rol voor Woensdrecht

Het mammoetgras kan namelijk gangbare bouwmaterialen vervangen, zoals isolatiemateriaal van steenwol of glaswol. Dat wordt nu nog geproduceerd met veel gas en dus Co2-uitstoot. Terwijl biobased materialen juist Co2 opslaan. Veel bewoners van biobased huizen geven daarbij aan dat het een prettiger en gezonder binnenklimaat oplevert. Daarmee leveren ze een bijdrage aan een schone omgeving in plaats van die te vervuilen. Hoewel groene broedplekken die plantaardige toepassingen verder onderzoeken, zoals Delta Agrifood Business (DAB) en Green Chemistry Campus, niet in Woensdrecht gevestigd zijn, is het lijntje met de biobased en circulaire economie snel gemaakt.

Omslag

De gemeente heeft al een sterke onderhoudssector waarvoor bio composieten (kunststoffen gemaakt van plantaardig materiaal) een interessante ontwikkelrichting zijn. Dat begint allemaal bij een krachtige agrarische sector in de gemeente. De Heer: "Wil je de omslag naar een circulaire economie of biobased-toepassingen versnellen, dan heb je plekken nodig waar gewassen en grondstoffen geteeld worden. Woensdrecht kan daarin een rol vervullen."

Het biedt volgens de wethouder tegelijkertijd kansen voor boeren die overstappen van veeteelt naar akkerbouw of ander soort gewassen willen gaan telen. De gemeente wil met de pilot ook agrariërs tegemoetkomen en een ander toekomstperspectief bieden.

Wethouder Thierry de Heer - gemeente Woensdrecht

Wethouder Thierry de Heer: 'Als we al íets kunnen doen, dan is dat al een mooie stap.'

Onderzoek en kennisdeling

De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken. Bij groen licht is het vooruitzicht om in begin 2024 met de pilot om het telen van mammoetgras in Woensdrecht te starten. De motie vanuit de gemeenteraad is een goed voorbeeld van hoe vanuit het initiatief van inwoners en volksvertegenwoordigers circulaire of biobased veranderingen in gang worden gezet, vertelt De Heer. "Als we al íets kunnen doen, dan is dat een stap in de goede richting. Hierna kunnen we mogelijk onze ervaringen en lessen delen met andere gemeenten of organisaties. Daar is het nu nog wat vroeg voor."

Waarom is plantaardig belangrijk voor West-Brabant?

Plantaardige toepassingen in zowel voedsel, veevoer en andere grondstoffen zijn stevig geworteld in West-Brabant. De teelt, vervoer en bewerking van gewassen zorgden voor verbreding van de economie. In navolging ontwikkelden zich techniek, maakindustrie en (creatieve) dienstverlening. De afgelopen jaren bouwden West-Brabanders dit met succes uit tot een gezonde plantaardig gewortelde economie die zorgde voor een goed inkomen. De grote transities veranderen de status quo. Dat gegeven vormt ook de basis onder de aanvraag voor een Regio Deal voor West-Brabant. Deze aanvraag is in oktober ingediend. Begin februari 2024 wordt bekend of de Regio Deal toegekend wordt of niet.

Sectoren in de regio

Juist de regionale economie moet anders omgaan met grondstoffen en omgeving, met het halen van waarde uit planten en het maken van duurzame producten. West-Brabant heeft de sectoren in huis die de plantaardige economie omvormen in een nieuwe, innovatieve, duurzame economie. Samenwerkingen, het initiëren van proeven en pilots of het delen van kennis tussen overheden, zoals de gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs zijn belangrijk voor deze ontwikkeling. De van oudsher belangrijke agrarische, plantaardige basis van de regio vormt een sleutel voor de problemen van de toekomst.

Meer informatie

Meer weten over biobased bouwen of West-Brabant als circulaire regio? Bekijk onze website voor meer informatie of neem contact op via info@west-brabant.eu om met een van onze medewerkers op dit onderwerp in contact te komen.