22 december 2023

Provincie stelt anderhalf miljoen euro beschikbaar voor biobased (land)bouwsector Brabantse regio's

De provincie Noord-Brabant stelt komende jaren ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar om de biobased bouw- en agrarische sectoren aan te jagen in Brabantse regio's. Waaronder in West-Brabant. Dit gebeurt in samenwerking met het landelijke transitieprogramma Building Balance dat het gebruik van biogrondstoffen in de bouw wil versnellen en opschalen. Gedeputeerde Staten keurde eind december 2023 de middelen goed voor de periode 2024 tot 2027.

De provincie Noord-Brabant en Building Balance werken al vanaf 2022 nauw samen om biobased bouwen in Brabantse regio's te stimuleren. Dit in de vorm van regionale ketens of contactgroepen die bijeenkomen voor informatie, kennisdeling en inspiratie. De resultaten tussen 2022 en 2023 blijken positief en bieden veel vertrouwen om nu ook voor meerdere jaren samen aan de slag te gaan, stelt de provincie Noord-Brabant in dit artikel.

Nieuwe Nationale Aanpak Biobased Bouwen

De investering van anderhalf miljoen euro sluit goed aan bij de doelen die de vier ministeries (Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken) stellen. Zo was er in november 2023 al de presentatie van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Een nationaal plan om in 2030 een markt voor teelt, verwerking en toepassing van biogrondstoffen uit Nederland te vergroten. Deze grondstoffen dienen als basis voor bouwmateriaal in gebouwen of bouwwerken. De Nationale Aanpak werkt samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheidspartijen, zoals provincies en regio's. Building Balance is door de ministeries benoemd tot de uitvoeringsorganisatie van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Een onderdeel hiervan is het opzetten van ketens en samenwerkingen tussen agrariërs, bouwers en woningcorporaties in Nederlandse regio's.

Samenwerken met ketens in de regio

De provincie en regio's kun je zien als koplopers om de ketens voor biobased bouwmaterialen te sluiten. Hoe korter of geslotener de keten, des te minder uitstoot en vervuiling en dus beter voor de leefomgeving en het klimaat. Afgelopen jaar startte de provincie met Building Balance, de Rabobank en regionale partijen zoals Regio West-Brabant (RWB) meerdere kennissessies. Hier kunnen aanwezigen ervaringen over biobased bouwen delen, vragen stellen of ideeën pitchen. Inmiddels zijn deze sessies een groot succes, meldt de provincie.

Begin 2023 tekende bijvoorbeeld circa 80 procent van de woningcorporaties in Brabant commitmentverklaringen. Zo zeggen zij toe om versneld biobased bouwmaterialen toe te passen in zowel hun huidige als nieuw te bouwen huizen. Ook boeren en agrarische bedrijven zegden overal in de provincie toe in het teeltseizoen van 2023 circa 160 hectare vezelgewassen te telen. Die gewassen dienen weer als grondstoffen voor bouwmaterialen, die regionale bouwers kunnen toepassen in corporatiewoningen.

Derde sessie - Van Plant tot Pand - foto: Nicolaas van Everdingen

In november 2023 initieerde RWB, REWIN, Building Balance en de Rabobank een derde succesvolle kennissessie biobased bouwen voor West-Brabant in Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom.

Bouwmateriaal van eigen bodem

Met de productie van bouwmaterialen is de bouw verantwoordelijk voor bijna 11 procent van de wereldwijde uitstoot. De Nederlandse bouwsector neemt hiermee ruim 44 procent van het totale verbruik van grondstoffen in. Het toepassen van biobased bouwmaterialen brengt hier verandering in: ze kunnen Co2-intensieve materialen verdringen en leggen Co2 in de vorm van koolstof vast in een constructie. Het is dus een belangrijke sector die bijdraagt aan het realiseren van klimaatdoelen en circulaire doelen. Zowel regionaal, provinciaal als landelijk.

Daarnaast kennen biobased teeltgewassen, zoals vezelhennep en miscanthus, een potentiëel nieuw verdienmodel van agrariërs en landgebruikers. Dat geldt vooral voor minder productieve percelen of de gebieden waar minder intensief landbouw is toegestaan.

Meer informatie en contact

Bekijken hoe Building Balance biobased ketens bouwt in Noord-Brabant? In deze video over het project 'Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen' vertellen deelnemers aan kennissessies meer over het proces van land tot pand. 

Meer weten over biobased bouwen in West-Brabant of heb je zelf ideeën? Neem contact op met Mark Kok (mark.kok@west-brabant.eu) van RWB. Hij denkt graag met je mee. Bekijk ook de pagina over West-Brabant als circulaire regio voor meer informatie over dit onderwerp. Biobased bouwen speelt ook een rol in de nieuwe aanvraag voor een Regio Deal voor West-Brabant.