01 september 2021

Steven Adriaansen: 'Het O&O-fonds maakt impact in West-Brabant'

Het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O) van Regio West-Brabant zet al sinds 2008 in op ontwikkeling en innovatie in West-Brabant. Inmiddels hebben tientallen projecten gebruikgemaakt van subsidies uit het fonds, de meeste projecten kenden een succesvol resultaat. Portefeuillehouder van het O&O-fonds Steven Adriaansen vertelt graag wat het subsidiefonds zo bijzonder maakt en welke impact het op de regio heeft.

Steven Adriaansen: "Met het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant jagen we innovatie aan, ontwikkelen en initiëren we projecten die goed zijn voor West-Brabant. Hiermee zetten we de regio op de kaart." De projecten dragen bij aan het realiseren van de opgaven uit het actieprogramma RWB en het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda West-Brabant. Als voorbeeld noemt Adriaansen Biorizon op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Bij dit project is een concreet businessplan opgesteld voor de realisatie van een applicatiecentrum voor bedrijven en onderwijsinstellingen om de productie van bio-aromaten te versnellen. "Dit project ontving subsidie uit het O&O-fonds. En mede daardoor draagt het bij aan een duurzame regionale economie en verstevigt het de Biobased economie in West-Brabant", merkt hij op.

Verbinding tussen overheid, ondernemers en onderwijs

Het fonds bestaat al sinds 2008. Oorspronkelijk om projecten uit de Strategische Agenda
West-Brabant te realiseren. Sinds 2015 is het fonds echter geprofessionaliseerd en kreeg het officiële subsidieregels. "We zien nu dat ondernemers en onderwijsinstellingen de weg naar het fonds steeds makkelijker vinden", merkt Adriaansen op. "Bijna 85 procent van alle subsidieaanvragen in 2020 is afkomstig van private partijen. We financieren niet zozeer innovaties voor ondernemers, maar zijn op zoek naar publiek-private samenwerkingsprojecten." Denk daarbij aan projecten waarbij clusters gevormd worden of pilots worden opgezet waarbij onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken.

'Een enorm succes'

"Het fonds is een enorm succes met als gevolg dat het gevraagde subsidiebedrag groter is dan het jaarlijks budget", vertelt Adriaansen. In 2020 werd het budget zelfs met meer dan 60 procent overvraagd. De meeste subsidies komen terecht in de Agrofood/Biobased-sector, een van de belangrijke topsectoren van West-Brabant. Het project VARTA is een mooi voorbeeld van een O&O-project, licht hij toe. "Hier worden agro-reststromen, zoals snoeiafval, onderzocht op waardevolle stoffen die relevant zijn voor een circulaire economie." Ook smart farming is een actueel thema. Adriaansen: "Zo startte het familiebedrijf Van Eijck Agro, Grond & Groen in Alphen het vernieuwende project 'Zaaiafstand en zaaidiepte optimaliseren in de akkerbouw'. Dit project kwam tot stand in samenwerking met REWIN West-Brabant en ontving een subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds." Het project is één van de vier innovatieprojecten op het gebied van Smart Farming.

Blijven investeren

"Door het succes van het fonds vragen we de deelnemende gemeenten te blijven investeren in het fonds. Uiteindelijk hebben alle deelnemende gemeenten profijt van de regionale projecten die worden uitgevoerd", merkt hij op. Projecten die de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio versterken. "Het O&O-fonds bestaat dankzij een inwonerbijdrage. Dat maakt het fonds een écht regionale investering waar iedereen uit de regio een steentje aan bijdraagt, maar waar we veel voor terugkrijgen."

West-Brabanders dragen het fonds

Het geld uit het O&O-fonds wordt bijeengebracht door de West-Brabantse inwoners. "Iedere West-Brabantse gemeente draagt bij op basis van een bedrag per inwoner. Dit is 0,65 cent per persoon per jaar", legt Adriaansen uit. "Dat lijkt niet veel, maar door de succesvolle resultaten vragen we de deelnemende gemeenten te blijven investeren in het O&O-fonds. Alleen zo kun je innovatie en ontwikkeling op gang brengen." Uiteindelijk hebben alle deelnemende gemeenten profijt van de projecten die, vaak, regiobreed uitgevoerd worden. Bovendien zijn het projecten die de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio versterken, vertelt Adriaansen.

Hij wijst ook op de rol van het fonds als multiplier. Met een relatief kleine bijdrage uit het fonds bereik je grote resultaten. Bijvoorbeeld een betere werkgelegenheid, omscholing van personeel of innovaties die bijdragen aan een sterk economisch vestigingsklimaat. "Uiteindelijk leidt dat tot mooie projecten én resultaten, waar de regio veel baat bij heeft", aldus Adriaansen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Onderzoek & Ontwikkelfonds? Bekijk dan het subsidieloket of bezoek de pagina van het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Hier vind je meer informatie over de subsidies en manieren om zelf een aanvraag in te dienen.