20 mei 2022

Paul Depla: 'Willen we maatschappelijke ontwikkeling, dan moeten gemeente- of regiogrenzen niet in de weg staan'

De gemeenteraadsverkiezingen en de bijbehorende bestuurswisselingen brengen ook voor Regio West-Brabant (RWB) verandering met zich mee. Toch zijn er ook bestuurders die de komende bestuursperiode zeker een regionale rol behouden. Onder wie Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van RWB. Samen met hem blikken we kort terug, maar kijken ook alvast vooruit naar kansen en mogelijkheden voor onze regio.

Als u terugkijkt op de afgelopen bestuursperiode. Wat zijn dan resultaten en of momenten in West-Brabant waar u trots op bent?

"De Regio Deal Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking laat zien dat je succes kunt boeken door grensloos te denken. De regio's West- en Midden-Brabant hebben zich bovendien in de kijker van het Rijk gespeeld. Ook hebben we verder gebouwd aan een goede samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven. Dat zie je terug in de projecten uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van RWB. Dat is niet zomaar een snoeppotje met subsidies, maar zorgt echt voor ontwikkeling en innovatie die bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties in West-Brabant verder brengt."

Wat is volgens u de kracht van West-Brabant en van regionaal samenwerken?

"Ik neem graag de aanpak van Sterke Steden als voorbeeld. Daarin wordt niet alleen gekeken naar de vijf West-Brabantse steden, maar kijken we ook naar het landelijke gebied daaromheen. Dat maakt het niet alleen een verhaal van steden of grotere plaatsen, maar door op deze schaal samen te werken kunnen meer gemeenten meters maken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling."

Kijkt u vooruit. Hoe ziet u de rol van West-Brabant voor zich? Welke uitdagingen liggen er? Maar ook: welke kansen en initiatieven liggen er?

"Een belangrijke hoofdtaak is ervoor zorgen dat de West-Brabantse arbeidsmarkt in orde is. Die staat nu al onder druk, maar speelt zeker in de toekomst een nog crucialere rol. De Human Capital Agenda vormt een goede eerste aanzet. Het is nu aan samenwerkingen tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs om projecten op te pakken en aan de slag te gaan. Ook de verslimming van bestaande sectoren wordt eveneens belangrijker. Breda Robotics, bijvoorbeeld, is een plek die goed laat zien hoe door middel van praktisch onderzoek vanuit het onderwijs, de verbinding met het bedrijfsleven wordt gemaakt. En waar personeel de juiste opleiding krijgt. Zeg je als ondernemer: 'mijn bedrijf heeft geen robotisering of meer digitalisering nodig', dan is dat een gemiste kans. Juist op zo'n moment moet je als ondernemer ook vooruit en vernieuwend durven denken."

RWB wordt in het regionale verhaal ook weleens een 'schakelbox’ genoemd. Wat betekent dat?

"Gemeenten werken samen op allerlei niveaus. Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijven of wonen. Wat in de ene gemeente speelt, speelt logischerwijs ook in een andere gemeente. Om dan onderling contact te kunnen leggen voor samenwerking, dient RWB als middel voor gemeenten om bestuurlijke beslissingen beter met elkaar af te stemmen. Anderzijds kunnen gemeenten via RWB juist opschalen als het om grotere onderwerpen gaat. Denk aan samenwerkingen voor projecten in de Regio Deal of gemeentegrens overstijgende thema's als de regionale arbeidsmarkt. Het idee erachter is dat er niet één niveau is waarop alles samenkomt, maar dat gemeenten op allerlei verschillende niveaus en schalen samenwerken. RWB helpt zo met het omschakelen bij het groter of juist kleiner en behapbaar maken van onderwerpen."

Naast een blik op West-Brabant is het volgens u dus ook belangrijk om over de grenzen van de regio te kijken en of zelfs samenwerkingen met gemeenten uit andere regio's aan te gaan. Waarom is dat belangrijk?

"Bestuurlijke grenzen betekenen weinig voor inwoners of ondernemers. Ga maar na: er zijn maar weinig mensen die ook wonen in de plaats of gemeente waar ze werken of andersom. Willen we maatschappelijke ontwikkeling, dan moeten grenzen van een regio of gemeente daar niet voor in de weg staan."

Wat zou u de nieuwe raads- en collegeleden graag mee willen geven?

"Een bedrijf, instelling of zelfs inwoner van je gemeente is geholpen met regionale samenwerking. Je hebt er niets aan als bestuurders ‘opgesloten’ zitten in hun gemeente, omdat ze buurgemeenten niet als partner maar als concurrenten zien. Door over die grens heen te denken en werken help je als wethouder of raadslid de mensen voor wie je het doet verder."

Meer informatie

De bestuurders die aan het woord komen hebben in hun bestuursperiode allemaal een steentje bijgedragen om West-Brabant economisch te versterken, te verduurzamen, te verslimmen of op ruimtelijk gebied te verbeteren. Door de gemeenteraadsverkiezingen krijgen we binnen RWB met veel nieuwe gezichten te maken, deze interviewreeks dient daarom als een mooi moment om terug te blikken en om al vooruit te kijken.

Als raads- of collegelid ook kennismaken met Regio West-Brabant? Bekijk dan deze speciale infopagina voor raads- en collegeleden op onze website.