21 december 2020

Uitgelicht: projecten ‘Powered By’ RWB in 2020

Regio West-Brabant (RWB) draagt bij aan een krachtige regio. Mede dankzij subsidies en ontwikkelingsfondsen. Samen met andere partijen is RWB op zoek naar innovatieve projecten of initiatieven. Ook dit jaar hebben wij met succes bijgedragen aan een krachtige, toekomstbestendige regio. Hieronder treft u een overzicht van de projecten waar RWB (mede) aan bijdroeg afgelopen periode. Stuk voor stuk projecten of initiatieven die zorgen voor een krachtige regio en West-Brabant op de kaart zetten.

Coronafonds 

Covid-19 heeft en had impact op onze samenleving. Ook werknemers, werkgevers en organisaties in West-Brabant hebben last van de gevolgen van het virus. Medewerkers of instanties in samenwerking met overheid of onderwijs, die actief arbeidstalenten willen behouden en ontwikkelen kunnen daarom gebruikmaken van het Coronafonds. Het afgelopen jaar hebben meerdere instanties een beroep gedaan op dit speciaal opgerichte fonds vanuit de provincie, gecoördineerd door RWB.  

Succesvolle projecten, mede gerealiseerd door het Coronafonds:

RWB | Nieuws: Coronafonds helpt starters op arbeidsmarkt in de Brabantse Wal (west-brabant.eu)  

Jongeren bezoeken een project van Samen in de Regio

Onderzoek & Ontwikkeling fonds 

Het Onderzoek & Ontwikkeling-fonds (O&O) heeft op jaarbasis een vast budget te besteden. Dit bedrag wordt verdeeld over drie rondes, verspreid over het jaar. In 2020 heeft het O&O-fonds 15 aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van ruim 472.000,- euro. Voor iedere ronde kunnen geïnteresseerden zich aanmelden en een subsidieaanvraag indienen.  

Projecten, mede gerealiseerd door het O&O-fonds 2020: 

RWB | Nieuws: Kosten besparen, innovatie en Co2-reductie door project Symbiosis for Growth (west-brabant.eu)

RWB | Nieuws: Breda Robotics is dé nieuwe robotbroedplaats van Nederland (west-brabant.eu)

RWB | Nieuws: Zelfrijdende bezorgrobot op de BUas-campus (west-brabant.eu) 

Economie & Innovatie fonds 

Mkb-ondernemers konden een beroep doen op het Economie & Innovatiefonds (E&I), een fonds vanuit de provincie dat gecoördineerd werd door RWB. Dankzij deze subsidie was het mogelijk voor kleine ondernemers om innovatieve projecten in de start- of experimenteerfase te voorzien van een extra impuls die de economie van de regio ten goede komt. In 2020 heeft het E&I-fonds 15 aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van bijna 350.000,- euro. 

Projecten, mede gerealiseerd door het E&I-fonds 2020: 

RWB | Nieuws: Energiecluster steenbergen voorloper in de energietransitie (west-brabant.eu) 

RWB | Nieuws: Door subsidie doet Vekon meer met hetzelfde aantal mensen (west-brabant.eu)

RWB | Nieuws: De markhoeve in Strijbeek wordt de boerderij van de toekomst! (west-brabant.eu)

De Markhoeve in Strijbeek: Boerderij van de toekomst

Regio Deal 

RWB kijkt ook over de grenzen van de regio. De Regio Deal Midden- en West-Brabant is met een financiële impuls een versneller voor een duurzaam partnerschap tussen Rijk en de regio's Midden- en West-Brabant. Dit in het kader van brede strategische samenwerking. Met de Regio Deal zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. De afgelopen tijd heeft RWB bijgedragen aan verschillende Regio Deal-projecten. 

Projecten Regio Deal 2020: 

RWB | Nieuws: Regio Deal - Green Protein Excellent Center stimuleert transitie plantaardige eiwitten (west-brabant.eu) 

RWB | Nieuws: Regio Deal - Campione 2.0 helpt mkb’ers met Smart Maintenance (west-brabant.eu)

RWB | Nieuws: Regio Deal - Data + digitalisering = Logistiek van de toekomst (west-brabant.eu)

Fieldlab Campione 2.0 kwam mede tot stand dankzij een Regio Deal

Meer informatie

Meer informatie over het O&O-fonds, E&I-fonds of de Regio Deal? Lees hier meer:

RWB | Subsidie aanvragen: Aanvragen subsidie Onderzoek & Ontwikkeling (west-brabant.eu)

RWB | Publicaties: Overzicht Regio Deal Midden- en West-Brabant (west-brabant.eu)