Ruimte

Slim omgaan met de ruimte verbetert het vestigingsklimaat in West-Brabant. Cijfers helpen bij het in kaart brengen en duiden.