23 maart 2022

Aanbodanalyse VTE Regio West-Brabant

In de Aanbodanalyse VTE Regio West-Brabant is het recreatieve aanbod van West-Brabant onderzocht. Dit onderzoek is op basis van werksessies onder begeleiding Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Deze sessies vonden plaats met ambtenaren en ondernemers uit West-Brabant. In het document zijn de resultaten terug te vinden.

De analyse van het toeristisch en recreatief aanbod in West-Brabant is tot stand gekomen middels een zogenoemde 'Aanbodpiramidesessie'. Samen met een breed palet aan stakeholders in de regio is het bestaande aanbod geïnventariseerd, gesorteerd en gematcht met de positionering en relevante doelgroepen. Hierdoor ontstond een duidelijker beeld over waar op aanbodniveau kansen en uitdagingen liggen, maar ook welke verhaallijnen mogelijk een brug kunnen vormen tussen het diverse aanbod dat West-Brabant rijk is.

In de rapportage wordt op deze methode ingegaan, met daarin meer context over het aanbodpiramidemodel, de bevindingen van de stakeholders en advies over mogelijk te ontwikkelen verhaallijnen.

Aanbodanalyse downloaden

Via onderstaande link is het mogelijk om de Aanbodanalyse VTE Regio West-Brabant in te zien en te downloaden.

Aanbodanalyse VTE Regio West-Brabant