20 juni 2017

Convenant kantorenbeleid West-Brabant

Het hoofddoel van het Convenant kantorenbeleid West-Brabant is een goed functionerende kantorenmarkt in de regio West-Brabant. Na onderzoek blijkt dat de kantorenmarkt nu niet goed functioneert en de normale marktwerking en het bestaande reguleringsinstrumentarium nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. In het convenant spreken de West-Brabantse gemeenten af om hier verbetering in te brengen en deze locaties verder te ontwikkelen.

De ondertekenaars verstaan onder 'een goed functionerende kantorenmarkt' een kantorenvoorraad waar overaanbod en leegstand beperkt zijn en die zo optimaal mogelijk toegesneden is op de diverse gebruikersvragen qua kwaliteit, locaties, gebouwfunctionaliteit en omvang.

Meer informatie

Download en bekijk het convenant hieronder voor meer informatie en concrete afspraken die de gemeenten en Regio West-Brabant hebben gemaakt.

Convenant kantorenbeleid West-Brabant