Verordening van de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

De bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer heeft een vergelijkbare bevoegdheid als het strategisch beraad. De verordening leest u hier.

De verordening regelt de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant, alsmede de verhouding van de bestuurscommissie ten opzichte van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant.

Deze verordening is hieronder in te zien en te downloaden: