Verordening van de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

Er is een bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer, die voor dit werkterrein een vergelijkbare bevoegdheid heeft als het strategisch beraad. De bestuurscommissie draagt o.a. zorg voor het deeltaxivervoer West-Brabant.


De verordening regelt de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant, alsmede de verhouding van de bestuurscommissie ten opzichte van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.