Verordening van de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

De bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer heeft een vergelijkbare bevoegdheid als het strategisch beraad.

De verordening regelt de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant, alsmede de verhouding van de bestuurscommissie ten opzichte van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant.

Deze verordening is hieronder in te zien en te downloaden: