Wet open overheid (Woo) Regio West-Brabant

U vindt hier meer informatie over de Wet open overheid van RWB.

Deze wet heeft als doel de overheid transparanter te maken. Net als gemeenten moet een gemeenschappelijke regeling zoals Regio West-Brabant (RWB) bepaalde publieke informatie actief openbaar maken. Ook moet RWB zijn informatiehuishouding op orde brengen en houden. Zo blijft informatie actueel, nauwkeurig, vergelijkbaar en beter te vinden.

Welke informatie kunt u op onze website vinden? 

De Woo verplicht overheden om bepaalde publieke informatie actief, dus uit eigen beweging, openbaar te maken. Op de RWB-website kunt al het één en ander vinden. De komende jaren zal hier meer informatie bij komen. De onderstaande links helpen u bij het vinden van actief openbaar gemaakte informatie: 

  • Organisatiegegevens link 

  • Officiële bekendmakingen link 

  • Besluitvorming algemeen bestuur en strategisch beraad link 

  • Financiële gegevens: begroting link jaarverslag link 

Wat is een Woo-verzoek?

U mag informatie opvragen over wat de overheid doet en waarom. Veel informatie is openbaar. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Geef in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk aan wat u wilt weten. Dan kunnen wij u sneller en beter helpen.

Aan welke eisen moet een Woo-verzoek voldoen?

Geef bij uw Woo-verzoek de volgende informatie: 

  • Het onderwerp: beschrijf het onderwerp waarover u informatie wilt hebben zo nauwkeurig mogelijk. Het helpt als u goed uitlegt wat u wilt weten en waarom. 

  • Of u op zoek bent naar specifieke documenten, bijvoorbeeld: 

  • Een bepaald rapport, memo of besluit. 

  • Over hoe en waarom de overheid een besluit heeft genomen. 

  • Communicatie binnen de organisatie of met anderen. 

  • Over welke periode u informatie wilt ontvangen. 

Het is handig als u bij uw verzoek ook uw telefoonnummer doorgeeft. Een telefonische toelichting kan helpen bij een goede en snelle afhandeling van uw Woo-verzoek.

U heeft een Woo-verzoek ingediend. En nu? 

Na het indienen van een Woo-verzoek krijgt u een bevestiging dat het verzoek is ontvangen en geregistreerd en informeren we u over de procedure.

Woo-contactpersoon

Regio West-Brabant heeft een Woo-contactpersoon, bereikbaar via woo@west-brabant.eu. Deze persoon kan aangeven of de informatie beschikbaar is. 

Meer informatie

Wettekst Woo link
Woo-index link