Urgentie vanuit economisch agenda West-Brabant

West-Brabant werkt 'triple helix' samen. Deze samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid vindt vorm in de Economic Board West-Brabant (EBWB). EBWB is verantwoordelijk voor de economische ambitie en economische agenda. REWIN West-Brabant is het uitvoeringsprogramma van EBWB. Met een duidelijke koers versterk de board het regionaal economisch ecosysteem. Zo wordt de regionale economie ingezet voor positieve verandering en creatie van welvaart en welzijn in West-Brabant.

Maatschappelijke opgaven en transities vormen de vervolgstappen op de innovaties voortkomend uit industrialisatie, mechanisatie, optimalisatie en automatisering. De nieuw(st)e opgaven zijn complex qua aard en omvang. Oplossingen gaan daarom over grenzen van sectoren. Ook over de grenzen van (onze) gemeenten, streken, regio’s en landen. Niemand kan de opgaven alleen oplossen. Dat geldt zowel voor de overheid als het onderwijs en ondernemers.

Ambitie

De ambitie voor 2030 van EBWB is: West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen.

Samenwerking

Deze oplossingen vragen om samenwerking en om vernieuwend ondernemerschap. Samenwerking binnen de sector, tussen sectoren, met samenwerkingspartners (triple helix) en met en of tussen regio’s. Dit vraagt om verbinden, verslimmen en verduurzamen. Maar alleen een doorontwikkeling van de bestaande sectoren is niet voldoende. Nieuwe oplossingen vragen om creativiteit, nieuwe inzichten, ontwikkeling van nieuwe diensten. Dit vergt nieuwe kennis. En die kennis is aanwezig in de regio.

Uitvoering: REWIN en RWB

Regio West-Brabant (RWB) en REWIN spelen een essentiële rol in het realiseren van slimme verbindingen. REWIN en RWB zijn ingesteld op regionaal (samen)werken en werken over gemeentegrenzen, met gemeenten samen. Waarbij overigens niet alles altijd gezamenlijk hoeft te worden opgepakt. Ook hier geldt slim verbinden op het juiste schaalniveau.

Uitvoering economische agenda EBWB

Uitgangspunt hierbij is, en blijft, dat bij economische actie vooral het bedrijfsleven in the lead is. De rol van de overheden is faciliterend, aanjagend, kaderstellend en ondersteunend. Steeds met het algemeen belang van de regio West-Brabant voor ogen.

Meer informatie

Bekijk de website van EBWB voor meer informatie over doelen, ambities en de agenda's. Hier zie je ook welke leden er vertegenwoordigd zijn in de board.