Van Strategie naar Actieprogramma RWB

In het Actieprogramma RWB 2019-2023 komen de bijdragen die de gezamenlijke gemeenten leveren aan de ambities van de Board én aan de aanvullende regionale overheidsagenda samen.

De focus van de bestuurlijke samenwerking van de 16 gemeenten van Regio West‐Brabant (RWB) ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat. We stellen in dit Actieprogramma RWB 2019-2023 doelen voor de komende vijf jaar. Samen te vatten als: “Werken aan een krachtige regio”. Hierbij gaat het om de opgaven waar de overheid voor verantwoordelijk is. Daarbij is de Economische Agenda West-Brabant van de Economic Board West-Brabant (EBWB) voor ons een belangrijk vertrekpunt.

In het Actieprogramma RWB 2019-2023 komen de bijdragen die de gezamenlijke gemeenten leveren aan de ambities van de Board én aan de aanvullende regionale overheidsagenda samen.

De afgelopen periode is het Actieprogramma RWB 2019-2023 door de commissies van advies voor Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte, het strategisch beraad en het algemeen bestuur verder uitgewerkt en aangescherpt. We leggen met dit programma een goede basis om de West-Brabantse economie verder te brengen.

Jaarlijks geeft de begroting concreet invulling aan het actieprogramma. Zo blijft het Actieprogramma RWB 2019-2023 op de veranderende omgeving aansluiten.