01 januari 2023

Arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent

Werk jij bij een organisatie in West-Brabant die actief arbeidstalent wil aantrekken, benutten, behouden en ontwikkelen? En doe je dit samen met een andere partij vanuit de overheid, werkgevers of onderwijs? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent!

Met de subsidiabele bijdrage per aanvraag van maximaal € 100.000,- van de Provincie Noord-Brabant willen we met ‘West-Brabant werkt met Talent’ de krachten bundelen. Zodat we op een innovatieve manier zorgen voor voldoende arbeidskrachten voor de regio. Het doel is een inclusieve arbeidsmarkt met een goed geschoolde beroepsbevolking die klaar is voor de arbeidsmarkt van morgen. Denk hierbij aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals energietransitie, circulaire economie en technologische ontwikkelingen. We streven naar een aantrekkelijke regio voor ondernemers, maar ook voor jong en oud Talent. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet van overheid, onderwijs, ondernemers en werknemersorganisaties.

Voor wie?

Met ‘West-Brabant werkt met Talent’ willen we nieuwe ideeën en samenwerkingen tussen organisaties stimuleren. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent in West-Brabant. Dit kan gedaan worden vanuit de overheid, werkgevers, werknemers en/of onderwijs. Een voorwaarde voor de subsidie is dat de aanvraag gedaan wordt door minimaal twee samenwerkingspartners (vanuit overheid, werkgevers, werknemers en/of onderwijs).

Subsidiebudget

Het project mag maximaal aanspraak maken op € 100.000 provinciale subsidie. Dit is 45 procent van de totale begroting. De overige 55 procent van de totale kosten is eigen financiering vanuit de samenwerkende organisaties (in uren of vanuit facturen).

We beslissen samen

De aanvragen worden ingediend en uitgevoerd door diverse samenwerkingspartners. Maar ook de toekenning wordt gezamenlijk bepaald vanuit overheid, werkgevers, werknemers en onderwijs. Elke partij beoordeelt de aanvraag vanuit het gemeenschappelijke regionale belang. Dit gebeurt in een toetsingscommissie.

Er zijn maandelijkse beoordelingsmomenten door de toetsingscommissie, zolang het budget toereikend is. Er worden alleen aanvragen behandeld welke compleet en tijdig aangeleverd worden per mail aan de projectleider.

Looptijd

Het project dient uitgevoerd en afgerond te zijn tussen 1 augustus 2020 en 1 oktober 2023. De aanvraag voor een subsidie kan uiterlijk tot 1 augustus 2023 ingediend worden.

Aanvragen

Via onderstaande button kun je een subsidieaanvraag indienen via de website van West-Brabant Werkt met talent:

Subsidie – Westbrabant Werkt

Meer informatie

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met projectleider Monika Rouw: monika.rouw@west-brabant.eu / 06 - 10291544

Partners

Logo BRW + Provincie Noord-Brabant