28 februari 2021

Raamwerk Vrijetijdseconomie (VTE)

In 2019 is de Notitie verkenning Vrijetijdseconomie (VTE) opgesteld. Hieruit blijkt dat er grote kansen liggen voor de (door)ontwikkeling van de VTE-sector in West-Brabant. De vrijetijdssector is niet alleen een randvoorwaarde voor een sterk economisch vestigingsklimaat, het biedt ook kansen. Deze kansen moeten wel verzilverd worden. Hiervoor is dit raamwerk opgesteld om de opgaven voor de VTE-sector in West-Brabant in de context te plaatsen en deze opgaven uit te werken.

Een gezonde vrijetijdseconomie kan ook dienen als aanjager van verschillende ontwikkelingen. De toegevoegde waarde van de VTE-sector heeft potentie om te groeien. Niet alleen de dagrecreatie, maar zeker ook de verblijfsrecreatie. Het aantal banen neemt hierdoor toe. Er worden mogelijkheden gezien om het verlies aan banen in sectoren door technologie op te vangen door meer banen in de VTE-sector. Echter is hier wel ook een omslag voor nodig binnen opleidingen.

Over de kopgroep

Voor de start van het traject is een bestuurlijke kopgroep opgericht bestaande uit Johan
de Beer (Wethouder Zundert en voorzitter van de kopgroep), Lieke Schuitmaker (Wethouder
Drimmelen), Thomas Melisse (Wethouder Halderberge), Nico Sommen (Wethouder Baarle-Nassau) en Mike Hofkens (Wethouder Geertruidenberg).

Daarnaast is er een ambtelijk kernteam, waarin de gemeenten uit de kopgroep in vertegenwoordigd zijn aangevuld met de gemeenten Roosendaal, Breda en Steenbergen. In de aanloop naar dit raamwerk is er een triple helix-werkgroep samengesteld die ons vanuit de praktijk ondersteunt en voorziet van kennis. Het raamwerk en de uitwerking hiervan zijn opgesteld door en voor onze triple helix partners in West-Brabant. Met een gedeeld
belang voor de regio. Het is belangrijk dat de doelen en acties bijdragen aan de versterking
van de sector. Ze moeten ook identificeerbaar zijn voor de sector. VTE is geen regiomarketing, maar bestemmingsmanagement.

Het raamwerk downloaden

Download via onderstaande link het Raamwerk VTE van regio West-Brabant:

Raamwerk VTE West-Brabant