Mobiliteit

Toename OV-reizigers in Sterke Stedenrij

De kernen in de stedenrij Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout, liggen allemaal dicht bij elkaar. Iedere kern heeft een eigen dynamiek, kenmerken en kwaliteiten. In dit focusgebied zetten we met name in op het beter benutten van bestaande netwerken om steden, kernen en werklocaties goed bereikbaar te houden. We geven vorm aan de 15 minuten stad.

Juist de diversiteit en nabijheid is een kans om de aanvullende, samenwerkende kracht van de kernen te vergroten. Momenteel is de Stedenrij sterk auto-georiënteerd, ondanks de aanwezigheid van (goede) OV-verbindingen vanuit de steden en de nabijheid van elkaar. Voor de kernen rondom de steden geldt dat het aanbod OV in mindere mate aanwezig is. We willen daarom de bestaande OV-capaciteit beter benutten door in te zetten op goede aansluitingen via gedeelde en langzame mobiliteit en hubs.  

Doel

Het doel is een toename van het aantal OV-reizigers. Daarnaast zetten we in op het beter benutten van de bestaande infrastructuur om de druk op het hoofdwegennet en onderliggend wegennet te verminderen en de leefbaarheid in steden en kernen te vergroten. We zetten in op nieuwe voorzieningen, die moeten bijdragen aan een hub, stedelijke functie of het stimuleren van langzame mobiliteit.