08 juli 2020

Position paper 'Basisnet in balans'

Het position paper 'Basisnet in balans' zet in op een veilig en toekomstbestendig goederenspoor in Zuid-Nederland. De spanning tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en leefbaarheid en de verstedelijkingssopgave staat namelijk onder druk. West-Brabant is een regio waar dit voelbaar is.

Er bestaat een grote nationale ambitie voor het stimuleren van het goederenvervoer per spoor. Verantwoorde groei van deze vorm van transport is belangrijk, want al deze goederen per weg vervoeren is geen optie. Om beide ontwikkelingen mogelijk te maken moeten de betrokken partijen samen zoeken naar oplossingen. Dit is een lastige puzzel.

Oplossingen

Provincies en gemeenten dringen daarbij aan op constructieve oplossingen, zoals beschreven in het position paper ‘Basisnet in balans’. Het is een gezamenlijke opgave van Rijk, vervoerders, ProRail en de regio om ervoor te zorgen dat het spoorvervoer verantwoord kan groeien, maar ook om mogelijk te maken dat inwoners op een veilige en leefbare manier langs het spoor kunnen wonen, werken en verblijven. Investeren in het spoor heeft een positief effect op het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid zowel ten behoeve van het spoorgoederenvervoer als het personenvervoer.

Download het position paper

Position paper 'Basisnet in balans'