Ruimte

Sterke steden

De stedelijke as Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout vormt een centrale spil in West-Brabant op het gebied van wonen, werken en onderwijs. Regio West-Brabant RWB) wil deze ‘Sterke Steden’ beter onderling en met het omringend platteland verbinden. De doelen en plannen zijn uitgewerkt in het position paper Sterke Steden.

De gedachte achter de position paper Sterke Steden is dat iedere West-Brabantse stad een eigen, uniek profiel heeft. Die tegelijkertijd bijdraagt aan de gezamenlijke kracht van de regio en een betere samenwerking en aanvulling op elkaar. Deze kracht is drieledig: het groen-stedelijk profiel van een stad, het economisch profiel en de ´15 minuten stad´. De ‘15 minuten stad’ houdt in dat wonen, werkgelegenheid, voorzieningen en groen binnen vijftien minuten bereikbaar zijn via het openbaar vervoer of fietsend en lopend.  

West-Brabant heeft een unieke positie als het om bereikbaarheid gaat, aangezien de meeste stadscentra van bovengenoemde steden vaak nog geen 15 minuten reizen van elkaar vandaan liggen. Zoals Etten-Leur en Breda of Roosendaal en Bergen op Zoom. De position paper vormt een helder kader om de West-Brabantse steden beter op elkaar aan te laten sluiten. Iedere stad in de regio heeft de ander namelijk ook iets te bieden en andersom. Zo wordt de onderlinge band verstevigd en is het doel om de economie, welvaart en welzijn en bereikbaarheid te verbeteren.  

Doelen 

  • Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio. 

  • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda’s. 

Activiteiten 

  • Aanpak Sterke Steden faciliteren gericht op het organiseren van investeringen in binnenstedelijke transformatie. 

  • Organiseren op complementariteit tussen de steden en op samenhang met het omringende landelijk gebied. 

  • Via belangenbehartiging en lobbykracht de Sterke Steden bij partners en overheden agenderen. We zijn onderdeel van de omgevingsagenda’s van Rijk en provincie. Waar nodig werken we grensoverschrijdend samen met partnerregio’s en faciliteren we concrete proposities om inzet en middelen bij partners te organiseren.

Betrokken bestuurder

Clèmens Piena

Commissie Mobiliteit | voorzitter bestuurscommissie KCV | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Oosterhout

Jean-Pierre Schouw

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Mobiliteit (voorzitter) | commissie Ruimte
wethouder Etten-Leur

Arwen van Gestel

Commissie Ruimte (voorzitter) | algemeen bestuur | strategisch beraad
wethouder Roosendaal