22 december 2022

2022 in vogelvlucht: terugblikken op het afgelopen jaar met Regio West-Brabant

2022 loopt ten einde. In dit jaar heeft Regio West-Brabant (RWB) zich samen met de zestien deelnemende gemeenten en partners uit het onderwijs en bedrijfsleven ingezet om West-Brabant economisch te versterken, groener, circulairder en talentvoller te maken. Met de blik op de ontwikkelingen in de toekomst, staat RWB toch even stil bij de ontwikkelingen en successen van het afgelopen jaar.

Ontwikkel- en Regiodagen

Tijdens de Regiodag West-Brabant vergaderen alle commissies van advies, bestaande uit wethouders uit de zestien gemeenten. De Regiodag is tevens een inspirerende dag die in het teken staat van kennis, ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen of ideeën. Tijdens de Ontwikkeldagen sluiten ook de gedeputeerden namens de provincie Noord-Brabant aan.  

Gecombineerde Regiodag en Ontwikkeldag

GROEI-dagen

Gestart, net na de zomer: de GROEI-dag West-Brabant, of Gezamenlijke Regionale Ontwikkel- en Inspiratiedag. Hét ontmoetingsmoment voor ambtenaren van zestien West-Brabantse gemeenten en medewerkers van Regio West-Brabant. Ontmoeting, inspiratie en kennisuitwisseling staan centraal. Tijdens de bijeenkomsten neemt RWB gemeenteambtenaren, zowel op strategisch maar zeker op uitvoeringsniveau mee in de regionale plannen, ambities en doelen die we met elkaar afspreken.  

GROEI-dag in het teken van verbinding en schakelfunctie regionale samenwerking

Ontmoeting West-Brabantse raadsleden

Vrijdag 13 mei organiseerden RWB en REWIN de informatiebijeenkomst en kennismaking voor (nieuwe) West-Brabantse raadsleden. Aan diverse thematafels deelden adviseurs en programmamanagers hun onderwerpen en programma's en de kracht van regionale samenwerking met de aanwezigen. Bekijk ook de speciale infopagina voor raads- en collegeleden voor een beknopte introductie van RWB.  

Ontmoeting (nieuwe) West-Brabantse raadsleden

Raadsledenbijeenkomst bij Breda Robotics I

De kennismakingsmiddag voor (nieuwe) raads- en collegeleden vond plaats bij Breda Robotics.

Interviews

Naast de vele projecten is er ook ruimte voor inspirerende interviews met belangrijke, invloedrijke personen uit West-Brabant. Denk aan bestuurders bij de overheid of andere organisaties. Mensen die zorgen dat West-Brabant mooier en beter wordt. We spraken met hen over thema's als circulaire economie, human capital strategie, de uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt en bestuurlijke samenwerking. Een selectie: 

Paul Depla

Jacomine van Ravensbergen

René van Ginderen

Rob Neutelings

Elisah Pals

Boeiende ontwikkelingen 

Er gebeurt het hele jaar door van alles in West-Brabant waar RWB, al dan niet indirect, bij betrokken is. Van een bezoek door Tweede Kamerleden tot het uitrollen van het Just Transition Fund in West-Brabant. Een aantal recente ontwikkelingen op een rij: 

Just Transition Fund landt in West-Brabant

Tweede Kamerleden in Roosendaal voor veiligheid spoorgoederenvervoer

Terugblik Themacafé Human Capital West-Brabant

Carpool-app Nabogo heeft succes in de regio

Miljoenen aan rijksgelden voorverstedelijking en mobiliteit in West-Brabant

Werkbezoek Tweede Kamerleden West-Brabant

Twee Tweede Kamerleden brachten in februari een bezoek aan West-Brabant in het kader van veiligheid rondom het spoorgoederenvervoer.

Onderzoek & Ontwikkelfonds 

Het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) is een subsidiefonds, bedoeld voor West-Brabantse projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio. Ook dit jaar deelden we het succes van verschillende projecten.

O&O-fonds steunt gemeente Altena bij uitbreiding havengebied Werkendam

O&O-subsidie voor voedsel op basis van micro-algen door AlgaeHolland en Curio

Nieuwe master Avans mede mogelijk dankzij O&O-fonds

West-Brabant werkt met Talent 

Arbeidstalenten in West-Brabant vormen de basis voor een gezonde economie en arbeidsmarkt. Samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven zet arbeidsmarktprogramma 'West-Brabant werkt met Talent' zich daarom in voor het ontwikkelen, behouden, benutten en aantrekken van arbeidstalenten in West-Brabant. Ongeacht leeftijd, scholing of achtergrond. 

Dag van het TALENT Behouden

Geslaagde eerste editie West-Brabant werkt met Talent

Project MeetYourTalents | Fit4TheJob brengt jongvolwassenen in beweging

Projecten Samen in de Regio bieden jongeren perspectief en kansen op arbeidsmarkt

En in 2023? 

In 2023 staat er veel te gebeuren voor RWB als organisatie. We werken namelijk aan ons nieuwe Actieprogramma. Dit vormt de leidraad en het doel waar en hoe we als organisatie en met de zestien gemeenten willen werken. Er staan de nodige uitdagingen te wachten: denk aan verduurzaming, transities op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit en energie. Het nieuwe Actieprogramma helpt RWB en gemeenten toekomstbestendige keuzes te maken en een gezamenlijk doel te creëren. Een stip op de West-Brabantse horizon. Met oog voor de verbinding, samenhang en afstemming waar nodig.  

Meer weten 

Klinkt alles hierboven interessant om te volgen? Doe dat zeker. RWB is het meest actief via LinkedIn en Twitter. Daarnaast organiseren we verschillende evenementen per jaar. Denk aan inspirerende Themacafés, expedities, de GROEI-dagen, maar ook netwerkbijeenkomsten of bestuurlijke overleggen. Mochten er nog vragen zijn, mail dan naar info@west-brabant.eu. Tot in de regio!