21 december 2023

Terugblikken op 2023 met Regio West-Brabant

2023 is bijna voorbij. Ook dit jaar zette Regio West-Brabant (RWB) zich in om de regio economisch te versterken, innovatiever, circulair en talentvoller te maken. Samen de zestien gemeenten, partners uit het onderwijs en bedrijfsleven in West-Brabant. Met de blik op komend jaar, staan we even stil bij de ontwikkelingen en mijlpalen van het afgelopen jaar.

Interessante gebeurtenissen

Er zijn het hele jaar door gebeurtenissen in West-Brabant waar RWB bij betrokken is. Van een bezoek van de staatssecretaris aan West-Brabant tot verschillende werkbezoeken tot het lanceren van een proef met deelauto's in de regio. Een aantal recente ontwikkelingen in 2023 op een rij. 

Staatssecretaris Heijnen bezoekt West-Brabant voor spoorveiligheid

Werkbezoek minister leef- en werkomgeving arbeidsmigranten in de regio

Deelmobiliteit in West-Brabant heeft potentie

Project voor logistieke verslimming en duurzaamheid op Hazeldonk

Ondertekening intentieverklaring Kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer

Bezoek januari

Staatssecretaris Vivianne Heijnen bezoekt Roosendaal in het kader van veiligheid rondom het goederenvervoer per spoor.

Kennissessies en bijeenkomsten

RWB organiseert en is betrokken bij het aanjagen van de nieuwe economie in West-Brabant. Dit doen we door middel van verschillende kennis- of werksessies. Deze organiseren we voor gemeenteambtenaren, onderwijsinstellingen of specifieke doelgroepen zoals agrariërs en bouwbedrijven.

Kennissessies 'Van Plant tot Pand' over biobased bouwen

Werksessie korten keten voedselstromen in de gemeente Altena

West-Brabant werkt met Talent 

Arbeidstalenten in West-Brabant vormen de basis voor een gezonde economie en arbeidsmarkt. Samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven zet arbeidsmarktprogramma ‘West-Brabant werkt met Talent’ zich daarom in voor het ontwikkelen, behouden, benutten en aantrekken van arbeidstalenten in West-Brabant. In 2023 ronden we dit programma af.

Nieuw project richt zich op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk om talent naar havengebied te trekken

Traineeships voor aanstormend talent in de regionale evenementensector

Succesvolle projecten laten zich zien tijdens 'Talent op de Bühne'

Regio Deal 'West-Brabants welvaren'

RWB maakt zich hard voor een nieuwe Regio Deal voor West-Brabant samen met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en de lokale overheden. Het voorstel, ofwel propositie, getiteld 'West-Brabants welvaren' is eind oktober 2023 ingediend. In februari 2024 maakt het Rijk bekend of ze een Regio Deal sluit met West-Brabant.  

Aanvraag nieuwe Regio Deal West-Brabant voor verbeteren brede welvaart

Hoe het plantaardig DNA van de regio de brede welvaart kan vergroten

Regio Deal-project TINT West-Brabant zet in op inclusieve technologie

Dionne Oomen en Johan Jansen, LocalTea Zundert - InBrabant

Het plantaardig karakter van West-Brabant kan een grote rol voor de regio betekenen. Zowel vandaag de dag als in de toekomst.

Onderzoek & Ontwikkelfonds 

Het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) is een subsidiefonds, bedoeld voor West-Brabantse projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio. Het fonds stimuleert samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen. Ook dit jaar deelden we het succes van verschillende projecten. 

Onderzoek & Ontwikkelfonds draagt bij aan testkit voor opsporen chroom-6

Kennisloket Agrofood Zuidwestelijke Delta: verbinder van bedrijven en onderwijs

Onderzoek duurzamere verwerking klikobanden Oosterhout kent verrassende inzichten

Interviews

Naast de vele projecten is er ook ruimte voor inspirerende interviews met belangrijke, invloedrijke personen uit West-Brabant. Denk aan bestuurders bij de overheid of andere organisaties. Mensen die zorgen dat West-Brabant mooier en beter wordt. We spraken met hen over thema's als circulaire economie, human capital strategie, de problemen op de arbeidsmarkt. Een selectie: 

Dominique Hopmans, wethouder gemeente Bergen op Zoom

Thomas Melisse, wethouder gemeente Halderberge

Marina Siebkes, regiomanager UWV

Ad Verbogt, manager Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

En in 2024? 

In 2024 staat er veel te gebeuren voor RWB als organisatie. In dit jaar nemen de gemeenten een besluit over de nieuwe Strategische Agenda met het Actieprogramma. Deze agenda is de leidraad voor hoe we de komende jaren werken. Een stip op de West-Brabantse horizon. De agenda zich op de transitie van West-Brabant naar een nieuwe economie als plantaardige, circulaire en innovatieve regio. Dit is in lijn met de doelen en acties die de Economic Board West-Brabant stelt.  

Meer weten 

Klinkt alles hierboven interessant om te volgen? Doe dat zeker. RWB is het meest actief via LinkedIn en Twitter. Daarnaast organiseren we verschillende evenementen per jaar. Denk aan inspirerende Themacafés, expedities, evenementen, maar ook netwerkbijeenkomsten of bestuurlijke overleggen. Mocht je interesse hebben of meer willen weten over RWB, mail dan naar info@west-brabant.eu. Tot in de regio!