08 december 2020

2e Bestuursrapportage 2020

2e Bestuursrapportage 2020

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
Burgemeester Woensdrecht

Contactpersoon

Marijke Riksen

manager Organisatie en Bestuurszaken