18 december 2020

Samenwerkingsagenda provincie Noord-Brabant en RWB

Regio West-Brabant en provincie Noord-Brabant gaan vanaf 2021 nog nauwer samenwerken aan een betere toekomst voor West-Brabant. Op 18 december bekrachtigden beide partijen hun bestuurlijke afspraken in een samenwerkingsagenda tijdens de halfjaarlijkse Ontwikkeldag. Ook de zestien West-Brabantse gemeentes en waterschappen dragen de komende jaren bij aan het realiseren van de agenda.

In het document zijn per pijler of thema de belangrijkste doelen en afspraken samengevat. Focus ligt bij de twee topprioriteiten: enerzijds de versterking van de economische innovatiekracht en het toekomstbestendig maken van de West-Brabantse economie. Anderzijds de versterking van de agglomeratiekracht van vijf West-Brabantse steden Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout en de gemeenten in het buitengebied.

Samenwerkingsagenda downloaden

Samenwerkingsagenda provincie Noord-Brabant - Regio West-Brabant

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie (vz.)
wethouder Breda

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Marcel Willemsen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (vz.)
wethouder Oosterhout

Toine Theunis

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Ruimte (vz.)
wethouder Roosendaal

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
Burgemeester Woensdrecht

Paul Depla

Strategisch beraad (vz.) en algemeen bestuur
Burgemeester Breda

Contactpersoon

Erik Kiers

directeur-secretaris

André Seip

themaregisseur Ruimte en Mobiliteit