VERVOLGAANPAK MENTALE TOEGANKELIJKHEID REGULIER (OPENBAAR) VERVOER

 

Mobiel zijn en blijven is van vitaal belang om mee te doen aan de samenleving. Het geeft vrijheid, versterkt onafhankelijkheid en biedt mensen de kans om zich te ontplooien en ontspannen. Om mobiel te kunnen zijn en blijven is het belangrijk dat vervoer toegankelijk is. Zowel fysiek als mentaal. Voor toegankelijk openbaar vervoer (OV) moet de fysieke inrichting van bushaltes en voorzieningen in de bus zo zijn uitgevoerd dat iedereen ze kan gebruiken (fysieke toegankelijkheid). Ook minder mobiele reizigers. Daarnaast moeten mensen weten en erop vertrouwen dat zij zelfstandig en veilig gebruik kunnen maken van een vervoersvoorziening (mentale toegankelijkheid).

 

Subsidiemogelijkheden
Het fonds Vervolgaanpak mentale toegankelijkheid regulier (openbaar) vervoer stimuleert goede initiatieven. Initiatieven die de mentale toegankelijkheid van het reguliere (openbaar) vervoer voor (potentiële) deeltaxireizigers vergroot. Voorbeelden van reguliere vormen van (openbaar) vervoer zijn deelauto’s, (buurt)bus, trein, (elektrische) (deel)fiets en vrijwillige vervoersdiensten. (Potentiële) deeltaxireizigers zijn bijvoorbeeld de huidige gebruiker van Deeltaxi en senioren (65+). Maar ook jongeren die gebruikmaken van het leerlingenvervoer om van en naar school te reizen.


Voor wie 
Gemeenten in West-Brabant die een goed projectidee hebben om het reguliere (openbaar) vervoer in de eigen gemeente mentaal toegankelijker te maken voor (potentiële) deeltaxireizigers.


Subsidiebijdrage
Projectkosten, inclusief ambtelijke inzet, kunnen tot 100% gesubsidieerd worden. In 2019 is er in totaal € 210.000,- budget beschikbaar. Er zijn 4 projectcategorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Afhankelijk van de projectcategorie gelden er voorwaarden voor het aanvragen en verantwoorden van subsidie.

 

Categorie A: voor kleine uitgaven, max. € 3.000,- per gemeente/per jaar.

 

Categorie B: voor beproefde projecten gericht op:

  • Mobiliteitsscholing senioren/deeltaxipashouders tot max. € 20.000,- per gemeente/per jaar;
  • Ontwikkelen/verspreiden mobiliteitsinformatie tot max. 7.500,- per gemeente/per jaar;

 

Categorie C:

  • Mobiliteitsscholing jongeren die gebruik maken van leerlingenvervoer, tot max. 10.000,- per gemeente/per jaar

 

Categorie D: voor nieuwe projecten.

 

Planning
Subsidieaanvragen voor categorie A projecten kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst zolang er budget beschikbaar is.
Subsidieaanvragen voor categorie B en D projecten die voor 1 mei 2019 worden ingediend worden in samenhang beoordeeld.
Subsidieaanvragen voor categorie C projecten moeten voor 1 september 2019 worden ingediend en worden in samenhang beoordeeld.
Indien er daarna nog subsidiebudget beschikbaar is, kunnen subsidieaanvragen doorlopend worden ingediend. Aanvragen worden dan behandeld op volgorde van binnenkomst zolang er budget beschikbaar is.

 

Voorwaarden 
Projecten dienen uiterlijk op 15 december 2019 te zijn uitgevoerd. Bekijk het Toetsingskader bij de downloads voor de specifieke voorwaarden en uitleg over de subsidiecategorieën A, B, C en D.

 

Provincie Noord-Brabant
De financiële middelen voor de vervolgaanpak mentale toegankelijkheid regulier (openbaar) vervoer worden beschikbaar gesteld als subsidie aan Regio West-Brabant door Provincie Noord-Brabant.

Provincie

DOWNLOADS

 

Toetsingskader

Toetsingskader

 

Aanvragen

4.1 Aanvraag kleine uitgaven

4.2 Aanvraag bijdrage beproefde projecten

4.3 Aanvraag bijdrage projecten leerlingenvervoer

4.4 Aanvraag bijdrage nieuwe projecten

 

Financiële eindverantwoording

5.1 Financiële eindverantwoording kleine uitgaven

5.2a Financiële eindverantwoording (beproefde) projecten

5.3a Financiële eindverantwoording nieuwe projecten

 

Inhoudelijke eindverantwoording

5.2b Inhoudelijke eindverantwoording (beproefde) projecten

5.3b Inhoudelijke eindverantwoording nieuwe projecten

6.1 Begroting categorie B+C projecten

6.2 Begroting categorie D projecten

6.3 Verantwoording uren ambtelijke inzet

7.1 Model bestuursverklaring mentale toegankelijkheid

7.3 Model accountansverklaring mentale toegankelijkheid

 

 


Betrokken bestuurder

Andrew Harijgens

Gemeente Bergen op Zoom

Contactpersoon

Chantal Geurts

Regio West-Brabant
06 15 14 84 86
cgeurts@drimmelen.nl