VERSTERKING SMART INDUSTRY

Smart industries zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van product, volume, timing, grondstoffen- en kosten efficiëntie. Intensief gebruik van internet en ICT biedt nieuwe kansen. Zeker in combinatie met draadloze verbindingen, robots, sensortechnologie en big bata bijvoorbeeld. Digitalisering staat centraal. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren.

 

Voor wie?

Deze subsidieregeling is bedoeld voor MKB-ondernemers in de sectoren maintenance, logistiek, biobased economy, high-tech systemen & materialen, vrijetijdseconomie en agrosector. Daarnaast kunnen deze deelclusters elkaar versterken voor meer innovatiekracht. Het gaat daarbij om:  

  • cross-overs van agrofood en chemie
  • onderhoud binnen agrofood
  • hightechsystemen, -materialen en chemie
  • versteviging en uitbouwen van de logistieke positie 
     

Wat voor projecten zoeken we?

Projecten gericht op slimmer, duurzamer en efficiënter produceren. 
 

Subsidievereisten

Om een idee te krijgen wat voor projecten we zoeken is de 'oude' subsidieregeling uit 2017 bijgevoegd. In deze subsidieregeling zijn de subsidievereisten opgenomen.

De eerste paragraaf is van toepassing op West-Brabant. Voor meer informatie zie ook de website van de provincie Noord-Brabant. De Algemene Subsidieverordening is ook te vinden op de website van de provincie.  

 

 

Subsidieaanvraag 02

 

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Op dit moment is het niet mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen, omdat er nog geen nieuwe subsidieregeling is. De verwachting is dat half maart de nieuwe subsidieregeling van kracht is. Vanaf dan kunnen nieuwe aanvragen ingediend worden. Om de voortgang erin te houden is al wel een nieuwe datum ingepland waarop het besluitnemend orgaan (stuurgroep) samenkomt en besluit over subsidietoekenning aan projecten. Deze staat gepland op 19 april. De definitieve aanvraag dient uiterlijk 9 april te zijn ingediend. Ter inspiratie kunnen voorlopig de onderstaande formats gebruikt worden. Let op, de definitieve formats volgen half maart. Deze dienen gebruikt te worden.  

 

Formats voor een subsidieaanvraag

Aanvraagformulier

Format projectplan

Format begroting

Model de-minimisverklaring 

Voorbeeld samenwerkingsverklaring

Voorbeeld cofinancieringsverklaring

 

Benieuwd naar inspirerende voorbeeldprojecten? Kijk dan snel verder.

jpgSuper Heated Steam

jpgLuierhub West-Brabant

pdfBiochar

pdfSensor Armatuur

pdfParcer

pdfICRIT

pdfInnovatief meetinstrument valpreventie

 

 


Contactpersoon

Heleen van Exsel

Regio West-Brabant
076-5027219
heleen.vanexsel@west-brabant.eu