SUBSIDIEREGELING ECONOMIE EN INNOVATIE NOORD-BRABANT

Paragraaf 1. Versterking smart industrie en logistiek in de regio

West-Brabant


Deze provinciale subsidieregeling is bedoeld voor MKB ondernemers. De eerste paragraaf van deze regeling is op West-Brabant van toepassing. Een project moet gericht zijn op het versterken van smart industry binnen deze deelsectoren:

  • logistiek
  • maintenance
  • biobased economy
  • vrijetijdseconomie
  • agrosector

 

Het totale subsidiebudget bedraagt € 323.000,-. 

Heeft u een ander goed initiatief dat bijdraagt aan smart industrie? Laat het dan weten aan Heleen van Exsel. 

 

Wat voor projecten zoeken we?

Projecten gericht op slimmer, duurzamer en efficiënter produceren met een innovatief karakter. Daarnaast moeten projecten een economische impuls leveren voor de regio. Een project bevindt zich in een start- of experimentelefase. Voor een volledig overzicht van de subsidievereisten verwijs ik u naar de subsidieregeling te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant. De eerste paragraaf van de regeling is van toepassing. 

 

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Besluitvorming door de commissie over de huidige subsidieaanvragen vindt plaats op 28 oktober. In november leest u meer informatie over de mogelijkheden van het indienden van nieuwe subsidieaanvragen in 2020.

 

Formats 

Het subsidieaanvraagformulier, de-minimisverklaring en machtigingsformulier zijn via deze link te vinden: provincie Noord-Brabant

Denkt u eraan om bij de subsidieaanvraag ook de volgende formulieren in te vullen en mee te sturen: 

Model projectplan

Model begroting

 

Als uw project is afgerond gebruik dan dit document:

Model activiteitenverslag bij afronding project

 

Wat is de-minimissteun?

De Europese staatssteunregels stellen beperkingen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen. Deze de-minimisverklaring is nodig om na te gaan of het voordeel dat uw onderneming door deze subsidie krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen. In de de-minimisverordening staat dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaalde drempel dusdanig beperkt zijn dat de staatssteunregels niet hoeven te worden toegepast. De algemene drempel is gesteld op € 200.000,- (€ 100.000,- voor ondernemingen die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verrichten). Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun die genoemde drempelbedragen niet overschrijdt en waarvoor een beroep wordt gedaan op de de-minimisverordening, wordt aangemerkt als ‘de-minimissteun’. 

 

 

Subsidieaanvraag 02

 

Benieuwd naar inspirerende voorbeeldprojecten? Kijk dan snel verder.

jpgSuper Heated Steam

jpgLuierhub West-Brabant

pdfBiochar

pdfSensor Armatuur

pdfParcer

pdfICRIT

pdfInnovatief meetinstrument valpreventie

pdfMobile Fruit Air Control

pdfOpschalen teeltgewassen

 


Betrokken bestuurder

Matthijs van Oosten

Wethouder
Gemeente Altena

Contactpersoon

Heleen van Exsel

Regio West-Brabant
(076) 502 72 19 l 06 22 42 24 10
heleen.vanexsel@west-brabant.eu