Economie

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen vormen een belangrijke pijler onder de West-Brabantse economie. Goed voor bijna 130.000 banen in de regio, verdeeld over 8500 bedrijven. In totaal goed voor circa 45 procent van het bruto regionaal product. Bedrijventerreinen zijn daarom een belangrijk onderdeel van een sterk West-Brabantse vestigingsklimaat. RWB wil samen met de gemeenten, provincie en partners dat goede vestigingsklimaat behouden en verstevigen.

De regionale ambitie is zorgen voor een gezonde, toekomstbestendige markt voor bedrijventerreinen, zodat op basis van het economisch profiel van de regio economische kansen en ambities gerealiseerd worden. Zowel bereikbaar en duurzaam. Om dat te realiseren werken RWB, de zestien gemeenten, provincie en partners nauw samen. Daarbij is het doel om de al bestaande bedrijventerreinen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Dat vraagt om andere vormen van ontwikkeling. Bijvoorbeeld door vraaggericht te werken: Waar moet een bedrijf komen? Hoe moet het landen? En biedt het bedrijf ook meerwaarde voor het bedrijventerrein? In het bijzonder ligt de focus bij die (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen bij de West-Brabantse topsectoren agrofood/biobased, hightech maintenance en logistiek. 
 
Het lokale mkb speelt eveneens een rol. Daarnaast liggen er forse uitdagingen om de bedrijventerreinen ‘toekomstbestendig’ te maken en houden. Bijvoorbeeld klimaatadaptie of energietransitie. Het document Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant geeft richting aan de programmerings- en investeringsagenda bedrijventerreinen West-Brabant. De Uitvoeringsagenda ’21-’22 geeft de prioriteiten voor de komende periode en schetst welke partner waartoe aan de lat staat. De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Doelen

  • Bedrijven op de juiste plek.

  • Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

  • Afname leegstand.

  • Toename snelgroeiende bedrijven.

Activiteiten

  • Voeren van een actuele agenda voor toekomstbestendige bedrijventerreinen 

  • Regionale afstemming over bedrijventerreinen en bij huisvestingsvragen van bedrijven Afspraken over randvoorwaarden ten aanzien van verduurzaming werklocaties en duurzame ketens.

  • Regionale Investeringsagenda Bedrijventerreinen.

Belangrijke documenten

Onderstaande documenten vormen de basis voor een regionale aanpak voor bedrijventerreinen. Benieuwd hoe we de regionale afstemming voor bedrijventerreinen in praktische zin vormgeven? Bekijk hier de pagina Regionale Afstemming Bedrijventerreinen

Betrokken bestuurder

Hans Tanis

Algemeen bestuur | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector High Tech Maintenance
wethouder Altena

Thierry de Heer

Commissie Mobiliteit | commissie Economie | Bestuurscommissie KCV
wethouder Woensdrecht

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk

René Lazeroms

Commissie Ruimte
wethouder Rucphen

Dees Melsen

Commissie Economie
wethouder Oosterhout

Sanneke Vermeulen

Commissie Economie | commissie Mobiliteit | Bestuurscommissie KCV
wethouder Roosendaal

Ger de Weert

Commissie Economie
wethouder Etten-Leur